Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-07-2018 18:53

Χαιρετισμός του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων κ. Γιάννη Γιαννάκη στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus +, με θέμα: «Junior Citizens through Volunteering»

Θα  ήθελα να καλωσορίσω τους εκπροσώπους από την Ισπανία, τη Σλοβενία και τη Γαλλία στην Κύπρο. Πρώτα από όλα να σας συγχαρώ που αξιοποιείτε ευρωπαϊκά προγράμματα, τα οποία προσφέρουν τη δυνατότητα ενδυνάμωσης της δικτύωσης, της ανταλλαγής καλών πρακτικών και της  ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών. 

Σε όλα τα σύγχρονα κράτη Οργανισμοί, όπως τα Ηνωμένα Έθνη, το Συμβούλιο της Ευρώπης αλλά και η Ευρωπαϊκή Ένωση, συνδέουν όλες τις πολιτικές τους με τον Εθελοντισμό και την ενεργό πολιτότητα. Ο Εθελοντισμός ως ενσυνείδητη και εθελούσια πράξη ανιδιοτελούς προσφοράς για κάποιο κοινωφελή σκοπό που στηρίζεται στην ιδέα της κοινωνικής αλληλεγγύης, καθιερώθηκε στη σύγχρονη εποχή ως θεσμός, συμβάλλοντας ως σημαντικός εταίρος στις προσπάθειες του κράτους για την αντιμετώπιση των κοινωνικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Η αναγνώριση αφενός, της διαχρονικής προσφοράς που αναπτύσσουν οι Εθελοντικές και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις – διαχρονικά κι όχι μονό σε περιόδους κρίσης – μέσω πληθώρας εθελοντικών δράσεων, με κύρια πεδία εφαρμογής τις κοινωνικές υπηρεσίες, το περιβάλλον, τον πολιτισμό και αφετέρου, θεωρώντας τες ως αναπόσπαστο κομμάτι των πολιτικών της Κυβέρνησης και στενό της συνεργάτη, αποτελούν λόγους για τους οποίους έχουμε αναπτύξει μία σειρά πολιτικών με στόχο την ενίσχυση και την ενδυνάμωση του Εθελοντισμού.

Συγκεκριμένα, δημιουργώντας το Γραφείο του Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων πετύχαμε να αναβαθμίσουμε και να εκσυγχρονίσουμε τον ρόλο του εθελοντικού κινήματος και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και να προωθήσουμε έτσι την ενεργό συμμετοχή και την ανάδειξη των πρωτοβουλιών των πολιτών, με έμφαση αυτών της νέας γενιάς.

Ως το μόνο κράτος μέλος το οποίο έχει δώσει την πρέπουσα πολιτική έμφαση στον τομέα του Εθελοντισμού, Ενεργούς Πολιτότητας και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, προχωρήσαμε με  τη δημιουργία υποδομών για τη στέγαση και τη λειτουργία Εθελοντικών και Μη Κυβερνητικών  Οργανώσεων. Έχουμε  δημιουργήσει μέχρι στιγμής δύο «Σπίτια του Εθελοντή», ένα στη Λάρνακα και ένα στη Λευκωσία, και προχωρούμε στη δημιουργία τρίτου «Σπιτιού του Εθελοντή» στο Τρόοδος, το οποίο θα έχει και τη δυνατότητα διανυκτέρευσης για μέλη οργανώσεων.

Πρόσθετα, προχωρούμε στη δημιουργία νέου νομοθετικού πλαισίου, του περί Κοινής Ωφελείας (Πιστοποίηση) Νομός 2017 (ΙΩΚΟ), για την πιστοποίηση των Εθελοντικών και μη Κυβερνητικών Οργανώσεων ως φιλανθρωπικές οργανώσεις.

Παράλληλα, με την πρόσφατη ψήφιση της νομοθεσίας, η οποία αφορά στις Μη Κυβερνητικές, Εθελοντικές Οργανώσεις, δηλαδή σωματεία, ιδρύματα και λέσχες, και εφαρμόζοντας σημαντικά εργαλεία οικονομικής διαφάνειας και χρηστής διοίκησης, έχει επιτευχθεί η αναβάθμιση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, οι οποίες αναγνωρίζονται ως ένα αξιόπιστο κομμάτι της κοινωνίας μας.

Πέραν τούτων, το  Υπουργικό Συμβούλιο εκσυγχρόνισε και θεσμοθέτησε στην Κύπρο την Ευρωπαϊκή Διακήρυξη για «Τα Δικαιώματα και οι Ευθύνες του Εθελοντή», εφαρμόζοντας μια δομημένη διαδικασία για την αναγνώριση της μη τυπικής μάθησης, που αφορά στην επίσημη αναγνώριση των δεξιοτήτων και των γνώσεων που αποκτούν οι εθελοντές μέσω της μη τυπικής και άτυπης μάθησης.

Εξίσου σημαντική αναγνωρίζεται η πρωτοβουλία του Γραφείου μου, σε συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα και με τη συμβολή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Τμήματος Δασών,  της δρομολόγησης για δημιουργία σχεδίου διαχείρισης εθελοντών σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, σε περιπτώσεις πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών, σεισμών, μεταναστευτικών ρευμάτων, που αναμένεται σύντομα να εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο.

Στο Σχέδιο, που στοχεύει στην καλύτερη αξιοποίηση των εθελοντών, περιλαμβάνεται η ασφαλιστική κάλυψη των εθελοντών,  η οργάνωση του τρόπου λειτουργίας των εθελοντικών ομάδων και μεμονωμένων πολιτών, ο διαχωρισμός ευθυνών με τρόπο ο οποίος δεν θα βάζει σε κίνδυνο τη ζωή τους, η υποστήριξη αναγκών που προκύπτουν, ο εξοπλισμός για εθελοντές, η επί τόπου ενημέρωση και εκπαίδευση, και η δημιουργία κεντρικού αρχείου εθελοντών.

Επίσης, θεσμοθετήσαμε με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου την «Ημέρα του Πολίτη», πραγματοποιήσαμε πρόσφατα το δεύτερο Άτυπο Υπουργικό Συμβούλιο με τη συμμετοχή 600 νέων και εγκαθιδρύσαμε τις άτυπες δημόσιες διαβουλεύσεις με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους, υλοποιώντας κατά αυτόν τον τρόπο μία σημαντική πολιτική που προσφέρει στους πολίτες τη δυνατότητα να εκφράσουν απόψεις σε θέματα που τους αφορούν, ενδυναμώνοντας έτσι τη συμμετοχική δημοκρατία.

Σημαντική προσπάθεια για την αναβάθμιση του ρόλου των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων  αποτελεί επίσης και η λειτουργία της ηλεκτρονικής Πλατφόρμας «ΠΡΟΣΦΕΡΩ», η οποία δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης διαδραστικής επικοινωνίας μεταξύ των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και της Κοινωνίας των Πολιτών.

Πέραν τούτων έχουμε εφαρμόσει μία σειρά δράσεων, όπως:

  • η εφαρμογή της «Χάρτας του Ενεργού Πολίτη», βάσει της οποίας ορίζονται ο ρόλος, τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις του ενεργού πολίτη που συμμετέχει στα κοινά,
  • η εφαρμογή του «Εγγράφου της Κοινωνίας των Πολιτών», που αναδεικνύει και αξιοποιεί της δυνατότητές του στην Κύπρο,
  • η εφαρμογή του «Εγχειριδίου για την Καλλιέργεια του Εθελοντισμού και Ενεργού Πολίτη στα Σχολεία», μέσα από το οποίο δίνεται η δυνατότητα της καλλιέργειας και της απόκτησης εθελοντικής συνείδησης από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης και της εκπαίδευσης των παιδιών στο σχολείο, ωθώντας τα παράλληλα να ασχοληθούν με εκείνες τις δράσεις που τα καθιστούν ενεργούς πολίτες. Το εν λόγω Εγχειρίδιο έχει ζητηθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Ερευνών και Θρησκευμάτων της Ελλάδος για να δοθεί σε όλα τα σχολεία.

Η καθιέρωση ετήσιων βραβείων για τους εθελοντές εργαζομένους και  τον ενεργό πολίτη, τα οποία ανακοινώσαμε στις αρχές Νοεμβρίου, αναμένεται να συμβάλουν στην καλλιέργεια της ενεργούς πολιτότητας στην κοινωνία μας και να αναδείξουν πρόσθετα τις σημαντικές δράσεις του τομέα του Εθελοντισμού.

Σημαντικό είναι ,επίσης, ότι σε πρόσφατη επίσημη επίσκεψή μου στις Βρυξέλλες, οι αρμόδιοι Ευρωπαίοι Επίτροποι αναγνώρισαν την Κυπριακή Δημοκρατία ως μια εκ των λίγων χωρών που πέτυχαν να αναπτύξουν ένα σύγχρονο και ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής στον τομέα της Κοινωνίας των Πολιτών, στον οποίο περιλαμβάνεται η ενεργός πολιτότητα, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις και ο Εθελοντισμός.

Η συμβολή της ενεργούς πολιτότητας και του εθελοντισμού είναι ανεκτίμητη στην προσωπική ανάπτυξη το ατόμου προσφέροντάς του τη δυνατότητα να αποκτήσει νέες γνώσεις και δεξιότητες, αυξάνοντας και τη δυνατότητα εξεύρεσης εργασίας. Είναι ,επίσης, το σημαντικότερο εργαλείο πρόληψης ενάντια σε ναρκωτικά, αλκοόλ και παραβατικότητα.

Στηρίζουμε και ενισχύουμε δράσεις και πρωτοβουλίες της Κοινωνίας των Πολιτών ως ο σημαντικότερος εταίρος του κράτους στην αντιμετώπιση προβλημάτων, αλλά και στη συμβολή της στη χάραξη πολιτικής του κράτους.

Οι αξίες, οι αρετές και τα ιδανικά του ανθρωπισμού εξυψώνονται με τη δράση των ενεργών πολιτών.

____________

ΜΛ/ΣΧ