Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

12-07-2018 18:24

Συμμετοχή του Υπουργού Εσωτερικών στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στην Αυστρία

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης συμμετείχε σήμερα στις εργασίες της Συνόδου Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στο Ίνσμπρουκ της Αυστρίας.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων τέθηκε εκ νέου το ζήτημα της αποτελεσματικής διαχείρισης των μεταναστευτικών πιέσεων, σε συνέχεια και της Συνόδου Αρχηγών Κρατών του περασμένου Ιουνίου, με έμφαση στην αποτελεσματική διαχείριση συνόρων αλλά και την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης μεταναστών.

Τα κράτη μέλη επεσήμαναν την ανάγκη εξεύρεσης νέων προσεγγίσεων, με στόχο την αντιμετώπιση των καταχρήσεων στα συστήματα ασύλου και υποδοχής, αλλά και τη διακοπή των εργασιών των κυκλωμάτων διακίνησης.

Ο κ. Πετρίδης στην παρέμβασή του, υπογράμμισε τη συνεχιζόμενη και συστηματική άφιξη υπηκόων από τη Συρία στην Κύπρο, οι οποίοι αφικνούνται δια θαλάσσης από την Τουρκία, τονίζοντας τις υπέρμετρες πιέσεις που έχει δεχθεί μέχρι στιγμής η Δημοκρατία, και καλώντας την ΕΕ όπως προβεί στις δέουσες ενέργειες για διαφύλαξη των εξωτερικών συνόρων.

Σε αυτό το πλαίσιο, επεσήμανε την ανάγκη διαχωρισμού μεταναστών και ατόμων που χρήζουν προστασίας, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να προωθηθούν εκ παραλλήλου οι επιστροφές και οι συμφωνίες επανεισδοχής.

Όσον αφορά την αναθεώρηση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, ο Υπουργός Εσωτερικών, τόνισε ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε τις διαπραγματεύσεις για εξεύρεση δίκαιης και ισορροπημένης συμφωνίας.

Καταληκτικά, ο κ. Πετρίδης ανέφερε ότι, με τον ίδιο τρόπο που δίνεται στήριξη σε τρίτες χώρες που αντιμετωπίζουν πιέσεις, θα πρέπει ανάλογη να είναι και η στάση της ΕΕ έναντι των κρατών μελών που αντιμετωπίζουν υπέρμετρες πιέσεις.

Οι εργασίες του Συμβουλίου ολοκληρώνονται αύριο.

_____________

/ΣΧ