Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

22-06-2022 13:42

Χαιρετισμός Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην επίσημη τελετή βράβευσης «Zero Waste Beach Awards 2022»

Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που παρευρίσκομαι στην τελετή βράβευσης «Zero Waste Beach Awards 2022», η οποία αφορά επιχειρήσεις που πέτυχαν μείωση των πλαστικών αποβλήτων τους και προώθησαν δραστηριότητες ανακύκλωσης στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξής τους.

Το Κέντρο Mελετών και Έρευνας ΑΚΤΗ σε συνεργασία με τη Coca-Cola HBC Κύπρου, υλοποίησαν τη μεγαλύτερη εκστρατεία για μείωση της θαλάσσιας ρύπανσης της χώρας, ιδιαίτερα από τα πλαστικά, μέσω του καινοτόμου προγράμματος «Zero Waste Beach». Το πρόβλημα της πλαστικής ρύπανσης της θάλασσας είναι από τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει σήμερα ο πλανήτης. Το 90% των σκουπιδιών που βρίσκονται στις θάλασσες και τους ωκεανούς μας είναι πλαστικά, που ουσιαστικά δεν αποικοδομούνται. 

Η αντιμετώπιση του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων έχει ιδιαίτερη σημασία για την Κύπρο, λόγω του νησιωτικού της χαρακτήρα και των αρνητικών επιπτώσεων που επιφέρουν τα απορρίμματα σε οικονομικές δραστηριότητες όπως ο τουρισμός και η αλιεία, από τις οποίες ο τόπος μας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό.

Στο σημείο αυτό επιτρέψετε μου να αναφέρω ότι η Κύπρος αντιμετωπίζει το πρόβλημα των θαλάσσιων απορριμμάτων από χερσαίες πηγές, μέσω της εφαρμογής μιας σειράς πολιτικών και μέτρων για τη διαχείριση των αποβλήτων, που περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Διαχείρισης των Δημοτικών Αποβλήτων και το Εθνικό Πρόγραμμα Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων. Τα μέτρα αυτά καλύπτουν τους τρεις βασικούς άξονες πολιτικής – τη διαλογή στην πηγή και χωριστή συλλογή, τη μείωση των αποβλήτων σε όλους τους οικονομικούς τομείς και την παροχή κινήτρων, όπως είναι η εφαρμογή συστημάτων Πληρώνω Όσο Πετώ. Καλύπτουν επίσης την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Θα έλεγα ότι έχει σχεδιαστεί και άρχισε ήδη να υλοποιείται με πόρους από τα διαρθρωτικά ταμεία, το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τους εθνικούς προϋπολογισμούς, μια μεταμόρφωση στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα δημοτικά μας απόβλητα, στο πλαίσιο των αρχών της κυκλικής οικονομίας.

Μέτρα που ήδη υλοποιούνται και αναμένεται να συμβάλουν σημαντικά στην πρόληψη των θαλάσσιων απορριμμάτων είναι η δημιουργία ενός παγκύπριου συστήματος χωριστής συλλογής ανακυκλώσιμων και οργανικών απορριμμάτων, οι χρεώσεις στις πλαστικές σακούλες μέχρι τη πλήρη απαγόρευση πώλησης τους τον Φεβρουάριο του 2023 και οι πρόσφατοι περιορισμοί στα πλαστικά προϊόντα μιας χρήσης.

Περαιτέρω στοχευμένες δράσεις για την αντιμετώπιση των θαλάσσιων απορριμμάτων έχουν συμπεριληφθεί στο έργο LIFE IP WASTE για την έξυπνη παρακολούθηση και αποδοτική μείωση παραγωγής αποβλήτων στην Κύπρο. Οι δράσεις επικεντρώνονται στη συλλογή και διαχείριση θαλάσσιων απορριμμάτων και συγκεκριμένα στη συλλογή και ανακύκλωση αλιευτικών εργαλείων που περιέχουν πλαστική ύλη.

Δεδομένης της σημασίας αντιμετώπισης του προβλήματος των θαλάσσιων απορριμμάτων στην Κύπρο, θα ήθελα να συγχαρώ τους συντελεστές του προγράμματος «Zero Waste Beach». Πρώτα επιτρέψτε μου να συγχαρώ το Κέντρο Μελετών και Έρευνας AKTH. Η ΑΚΤΗ είναι από τους πρώτους οργανισμούς στην Ευρώπη που ασχολήθηκε με το μεγάλο πρόβλημα των θαλάσσιων απορριμμάτων και ο πρώτος οργανισμός στην Κύπρο που μίλησε για την πλαστική ρύπανση των θαλασσών μας.

Θα ήθελα, επίσης, να εκφράσω τα συγχαρητήρια μου στο Ίδρυμα της Coca-Cola HBC Κύπρου, το οποίο στο πλαίσιο της κοινωνικής εταιρικής του ευθύνης στηρίζει δράσεις σημαντικές για ένα πιο καθαρό περιβάλλον.

Συγχαρητήρια αξίζουν, βέβαια, και στις εταιρείες που βραβεύονται σήμερα.

Αγαπητοί φίλοι,

Σας διαβεβαιώνω ότι στις πολύτιμες προσπάθειες και πρωτοβουλίες που αναπτύσσετε, θα έχετε την αμέριστη υποστήριξη του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, με στόχο οι θάλασσες και οι ακτές μας να είναι απαλλαγμένες από πλαστικά σκουπίδια. Μακάρι η δράση σας να βρει μιμητές.

Καλή επιτυχία!

(ΜΓ/ΕΧΡ)