Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

23-06-2022 08:47

Χαιρετισμός Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην τελετή αποφοίτησης της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, χθες

Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνω απόψε χαιρετισμό στην τελετή αποφοίτησης φοιτητών της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Η μέρα αυτή είναι ξεχωριστή, τόσο για το Πανεπιστήμιο και τους απόφοιτους του όσο και για την Κύπρο μας, αφού από σήμερα εμπλουτίζεται το ανθρώπινο δυναμικό της πατρίδας μας με νέους, καταρτισμένους και εξειδικευμένους επιστήμονες.

Από την αρχή της λειτουργίας του το 2007, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου έθεσε ως στρατηγικό στόχο του την εξέλιξη του σε διεθνές ακαδημαϊκό κέντρο, μέσω της προσφοράς σφαιρικής, πολυδιάστατης και υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης, που να ανταποκρίνεται στις τελευταίες τεχνολογικές και βιομηχανικές εξελίξεις και να προσελκύει υψηλού επιπέδου κύπριους και ξένους φοιτητές. Παρά τα λίγα χρόνια λειτουργίας του, το Πανεπιστήμιο έχει ήδη καθιερωθεί ως ένα καταξιωμένο ίδρυμα στον χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης του τόπου μας, ανταποκρινόμενο στις προσδοκίες και στις επιδιώξεις της Πολιτείας, αλλά και στον στρατηγικό στόχο που το ίδιο είχε θέσει. Απόδειξη αυτού, το γεγονός ότι, σε 15 χρόνια λειτουργίας, έχει καταφέρει να συμπεριλαμβάνεται στις τρεις σημαντικότερες και παγκοσμίου φήμης λίστες κατάταξης πανεπιστημίων, καταλαμβάνοντας ψηλές θέσεις. Το ΤΕΠΑΚ, είναι πλέον ένας δυναμικός οργανισμός που αλληλεπιδρά με την τοπική κοινωνία, αφουγκράζεται τις ανάγκες της και συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία της «κοινωνίας της γνώσης».

Η ακαδημαϊκή προσφορά του ΤΕΠΑΚ, με έξι διαφορετικές σχολές, δεκάδες προγράμματα σπουδών όλων των επιπέδων και χιλιάδες φοιτητές και απόφοιτους, είναι πολυδιάστατη και σημαντική. Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο έχει να επιδείξει σημαντικές ερευνητικές επιτυχίες, μέσα από την υλοποίηση ερευνητικών έργων υψηλού επιπέδου, για τα οποία έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Το Πανεπιστήμιο, έχει, επίσης, αναπτύξει πολύ αξιόλογες συνεργασίες με εγνωσμένου κύρους διεθνείς οργανισμούς.

Αξίζει, επίσης, να επισημάνουμε τη σημαντική συνεισφορά του ΤΕΠΑΚ στην αναδιαμόρφωση της κοινωνίας της Λεμεσού, κατά την τελευταία δεκαπενταετία. Η χωροθέτηση του Πανεπιστημίου στην καρδιά της πόλης, το κατέστησε πρωταγωνιστή στην προσπάθεια αναβίωσης του ιστορικού της κέντρου. Παράλληλα, η παρουσία του στη Λεμεσό, έχει διευρύνει τους πνευματικούς και αναπτυξιακούς ορίζοντες της πόλης.

Η Κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τις προσπάθειες του Πανεπιστημίου για περαιτέρω κτηριακή ανάπτυξη, εξασφάλιση του αναγκαίου τεχνολογικού εξοπλισμού και ικανοποίηση των αναγκών στελέχωσης. Παράλληλα, συμμερίζεται τους στόχους του για ίδρυση νέων σχολών, τμημάτων και προγραμμάτων σπουδών και συμβάλλει με κάθε δυνατό τρόπο στην υλοποίησή τους.

Φίλες και φίλοι,

Η πανεπιστημιακή ανάπτυξη της Κύπρου αποτελεί για την Κυβέρνηση αναπόσπαστο μέρος της πολιτικής της, με στόχο την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου μας. Η αναβάθμιση της Ανώτερης Εκπαίδευσης τροφοδοτεί τις παραγωγικές δυνάμεις με προσοντούχο ανθρώπινο δυναμικό και περιορίζει τις διαρροές αξιόλογων κύπριων επιστημόνων προς το εξωτερικό. Ταυτόχρονα, η πανεπιστημιακή ανάπτυξη προσελκύει Ευρωπαϊκές και άλλες χρηματοδοτήσεις για σκοπούς έρευνας και καινοτομίας, ενισχύει το εκπαιδευτικό και πολιτιστικό υπόβαθρο του λαού μας και καθιστά την Κύπρο ενεργό μέλος και ισάξιο εταίρο στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον. Για όλους αυτούς τους λόγους, η Κυβέρνηση, από την αρχή της ανάληψης της διακυβέρνησης του τόπου το 2013, έχει δώσει έμφαση στην αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου και υιοθέτησε μια σειρά μέτρων με στόχο να καταστεί η χώρα μας περιφερειακό και διεθνές εκπαιδευτικό και ερευνητικό κέντρο. Η διεθνοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν είναι σήμερα απλά ένα σύνθημα, αλλά μια πολιτική που ήδη υλοποιείται, με προφανή οφέλη για την πατρίδα μας. Πρώτο βήμα ήταν να διασφαλίσουμε την ποιότητα των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του τόπου μας και των προγραμμάτων που προσφέρουν, γι’ αυτό και προχωρήσαμε στη δημιουργία του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Με νομοθετική ρύθμιση, διευρύναμε τη δυνατότητα των Δημόσιων Πανεπιστημίων να παρέχουν προγράμματα σπουδών σε γλώσσες πέραν της Ελληνικής. Προχωρήσαμε στην υπογραφή μιας σειράς Εκπαιδευτικών Συμφωνιών, Μνημονίων Συναντίληψης και Συμφωνιών Αμοιβαίας Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών με άλλες χώρες, οι οποίες αφενός αποτελούν σαφή ένδειξη της αναγνώρισης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης στην Κύπρο και αφετέρου δημιουργούν μεγάλες προοπτικές για ανάπτυξη συνεργασιών και προσέλκυση φοιτητών στην Κύπρο. Τα Πανεπιστήμια μας, αξιοποιούν τις πιο πάνω θετικές εξελίξεις, προς όφελος τόσο των ίδιων και των φοιτητών τους όσο και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και της κοινωνίας του τόπου μας.

Κυρίες και κύριοι,

Στο σημείο αυτό, επιτρέψτε μου να απευθυνθώ στους πρωταγωνιστές αυτής της βραδιάς, στους απόφοιτους της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου. Η Σχολή, που περιλαμβάνει τρία Τμήματα, παραδίδει ετησίως στην κοινωνία της χώρας μας δεκάδες καταρτισμένους επιστήμονες, άρτια εκπαιδευμένους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, Μηχανολόγους Μηχανικούς και Πολιτικούς Μηχανικούς, έτοιμους να προσφέρουν τις πολύτιμες υπηρεσίες τους στην αγορά εργασίας.

Αγαπητοί απόφοιτοι της Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας του ΤΕΠΑΚ,

Με τη σημερινή τελετή ολοκληρώνεται με επιτυχία ο κύκλος των σπουδών σας. Ως απόφοιτοι του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, είστε πλέον οι καλύτεροι πρεσβευτές του Πανεπιστημίου σας, και το γεγονός αυτό, σας προσδίδει κύρος αλλά και αυξημένες ευθύνες. Η μελλοντική επαγγελματική και προσωπική σας επιτυχία αλλά και η συμβολή σας στη διαμόρφωση μιας καλύτερης κοινωνίας, απαιτεί, πέραν των γνώσεων που έχετε αποκτήσει, σκληρή προσπάθεια, εργατικότητα, αξιοποίηση των εμπειριών, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων σας, συνεχή αναβάθμιση των γνώσεων σας, κατάρτιση σε καινούργιους τομείς και προπαντός ήθος.

Με τη μοναδικότητα και ιδιαιτερότητα που έχει ο κάθε ένας από εσάς, την αυτογνωσία και την αυτοπεποίθηση, την υπευθυνότητα και την ευσυνειδησία, θα καταφέρετε να επιτύχετε τους στόχους σας. Οι γονείς και οι καθηγητές σας, που απόψε σας παρακολουθούν με πολλή περηφάνια, σας στήριξαν και σας καθοδήγησαν, ώστε να μπορείτε πλέον να χαράξετε τη δική σας πορεία, διεκδικώντας τα όνειρά σας. Σας εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να αξιοποιείτε και να απολαμβάνετε τον πολύτιμο χρόνο της ζωής, δημιουργικά με υγεία, χαρές και πολλές επιτυχίες.

Κλείνοντας, συγχαίρω θερμά το διοικητικό και ακαδημαϊκό προσωπικό του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το επιστημονικό και πνευματικό του έργο. Το Πανεπιστήμιο μπορεί να υπερηφανεύεται ότι πέτυχε αρκετούς από τους στόχους που έθεσε από την ίδρυσή του και ότι κατάφερε να καταξιωθεί στη συνείδηση της κοινωνίας, αλλά και της επιστημονικής κοινότητας.

Εύχομαι καλή συνέχεια και καλή πρόοδο, τόσο στους απόφοιτούς μας όσο και στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

(ΜΓ/ΕΧΡ)