Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

16-08-2022 09:05

Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στον «Χορό του Φουντουκιού», στον Πολύστυπο, χθες

Αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και ικανοποίηση για την πρόσκληση που έλαβα από το Κοινοτικό Συμβούλιο Πολύστυπου να θέσω υπό την αιγίδα μου τον φετινό «Χορό του Φουντουκιού» και να απευθύνω χαιρετισμό σε αυτόν, αξιοποιώντας παράλληλα την ευκαιρία, για να αναδείξω τη σημασία που δίνει η Κυβέρνηση στην ανάπτυξη της υπαίθρου και στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων της. Οι κοινότητες της περιοχής Πιτσιλιάς και ιδιαίτερα ο Πολύστυπος, μαστίζονται από το φαινόμενο της αστυφιλίας και είναι υποχρέωση της πολιτείας να λάβει όλα εκείνα τα μέτρα που, όχι μόνο θα ανακόψουν την αρνητική πορεία των τελευταίων δεκαετιών, αλλά θα δώσουν κίνητρα και ευκαιρίες σε νέους ανθρώπους να εγκατασταθούν και να δραστηριοποιηθούν στις κοινότητες αυτές.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η Κυβέρνηση σχεδίασε και υλοποιεί την Εθνική Στρατηγική Ανάπτυξης Ορεινών Κοινοτήτων, με δεκάδες δράσεις και μέτρα αναζωογόνησης των κοινοτήτων του Τροόδους. Παράλληλα, η αγροτική πολιτική και πολλά από τα μέτρα του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης που εφαρμόζει το Υπουργείο Γεωργίας, ενισχύουν την ενασχόληση των κατοίκων των ορεινών περιοχών με αγροτικές δραστηριότητες και, κατ’ επέκταση, την ανάπτυξη και πρόοδο των κοινοτήτων τους. Εκδηλώσεις όπως η σημερινή συμβάλλουν στην υλοποίηση των πιο πάνω στόχων και γι’ αυτό αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους διοργανωτές.   

Η σημερινή εκδήλωση, ανήμερα της μεγάλης γιορτής της Κοίμησης της Θεοτόκου, είναι αφιερωμένη στη φουντουκιά και διοργανώνεται στον πανέμορφο Πολύστυπο εδώ και πολλές δεκαετίες. Η φουντουκιά αποτελεί παραδοσιακή καλλιέργεια της χώρας μας και εντοπίζεται κυρίως στην περιοχή Πιτσιλιάς. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι καλλιεργούμενες εκτάσεις φουντουκιάς στην Κύπρο είναι περίπου 30 εκτάρια, ενώ η αξία παραγωγής φουντουκιών υπολογίζεται γύρω στις 80 χιλιάδες ευρώ ετησίως. Παρά τη μικρή έκταση που καταλαμβάνει η καλλιέργεια της φουντουκιάς στον τόπο μας, η σημασία της είναι μεγάλη, αφού προσθέτει ιδιαίτερη ομορφιά και αισθητική στο περιβάλλον. Παράλληλα, θεωρείται ως χαρακτηριστικό δέντρο της περιοχής στην οποία καλλιεργείται και συνδέεται άρρηκτα με την παράδοση και την ιστορία του τόπου. Ένας μικρός περίπατος στο μονοπάτι της φύσης στο φουντουκόδασος, εδώ στον Πολύστυπο, μπορεί εύκολα να επιβεβαιώσει όλα τα πιο πάνω.

Δυστυχώς, η δυσκολία χρήσης μηχανημάτων, λόγω του μικροτεμαχισμού και πολυτεμαχισμού των περιοχών καλλιέργειας φουντουκιάς, καθώς και η συνεχής άνοδος των τιμών των καυσίμων, των λιπασμάτων, των φυτοφαρμάκων και του νερού, αυξάνουν κατά πολύ το κόστος παραγωγής. Αυτό, σε συνδυασμό με τη φιλελευθεροποίηση του εμπορίου και την εισαγωγή φθηνότερης φουντουκόψιχας, έχουν ως αποτέλεσμα τη μειωμένη ανταγωνιστικότητα και τη δυσκολία διάθεσης της επιτόπιας παραγωγής. Όμως, μεγάλο πλεονέκτημα των κυπριακών προϊόντων είναι η υψηλή τους ποιότητα, που τα διαφοροποιεί από τα άλλα προϊόντα και που επιτυγχάνεται με μεθόδους παραγωγής που σέβονται το περιβάλλον αλλά και τον καταναλωτή.

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να αναφερθώ στη μεγάλη σημασία που δίνει η Κυβέρνηση στην ανάδειξη της μοναδικότητας των κυπριακών προϊόντων, με την προώθηση νομοσχεδίου, σε εθνικό επίπεδο, για την καθιέρωση της απονομής κυπριακού σήματος σε ποιοτικά αγροτικά προϊόντα του τόπου μας, καθώς και με την καταχώριση τους στους καταλόγους γεωγραφικών ενδείξεων της ΕΕ. Μέχρι στιγμής έχουν καταχωριστεί δύο προϊόντα Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης, το «κολοκάσι/πούλλες Σωτήρας» και το «χαλλούμι», καθώς και οκτώ προϊόντα Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης, με πιο πρόσφατο τα «μακαρόνια της σμίλας», τον περασμένο Ιούλιο. Σταθερή επιδίωξή μας είναι η καταχώριση και άλλων αγροτικών μας προϊόντων στους καταλόγους αυτούς. Ήδη, ετοιμάζεται αίτημα για καταχώριση του δεύτερου πιο σημαντικού αγροτικού μας προϊόντος μετά το χαλλούμι, της «κυπριακής πατάτας κοκκινογής».

Είναι γνωστό ότι ο αγροτικός τομέας στην Κύπρο αντιμετωπίζει σήμερα πολλές προκλήσεις. Την οικονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας διαδέχθηκε η πανδημία του κορωνοϊού, που δυσκόλεψε και δυσκολεύει την οικονομική ζωή του τόπου μας, επιφέροντας σημαντικές επιπτώσεις και στον αγροτικό τομέα. Επιπρόσθετα, η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία δημιούργησε ενεργειακό και επισιτιστικό πρόβλημα, με τις τιμές της ενέργειας και των ζωοτροφών και συνεπώς και των παραγόμενων προϊόντων να αυξάνονται ραγδαία. Ως Κυβέρνηση, λαμβάνοντας υπόψη τα πιο πάνω, στηρίξαμε, κατά τα τελευταία δυόμισι χρόνια, την αγροτική δραστηριότητα και τους αγρότες μας, με ποσά που πλησιάζουν τα 50 εκ. ευρώ.

Ταυτόχρονα, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για εκσυγχρονισμό και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του αγροτικού τομέα, θέτοντας σε εφαρμογή όλα τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία. Από το 2014 που έχει αρχίσει η τρέχουσα περίοδος υλοποίησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, μέχρι και φέτος που τελειώνει η μεταβατική της περίοδος, έχουν παραχωρηθεί στοχευμένα στον αγροτικό μας κόσμο, συνολικά, πέραν των 850 εκ. ευρώ. Για την περαιτέρω στήριξη της γεωργικής δραστηριότητας και τη βιώσιμη ανάπτυξη της υπαίθρου, καθοριστικός αναμένεται να είναι ο ρόλος της νέας Κοινής Γεωργικής Πολιτικής 2023-27, στον σχεδιασμό της οποίας συμμετείχαμε ενεργά ως κράτος μέλος της ΕΕ, εντάσσοντας σε αυτήν πρόνοιες ευνοϊκές για τη χώρα μας. Ο στρατηγικός σχεδιασμός της Κύπρου για την Αγροτική Ανάπτυξη 2023-27 περιλαμβάνει κίνητρα για εκσυγχρονισμό των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων και για δημιουργία ομάδων παραγωγών, με στόχους τη μείωση του κόστους και τον καλύτερο προγραμματισμό της παραγωγής. Επιπλέον, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει παρεμβάσεις για στήριξη της βιολογικής καλλιέργειας και περιβαλλοντικές δράσεις για ενίσχυση και ανάπτυξη παραδοσιακών  καλλιεργειών όπως η φουντουκιά.

Χαρακτηριστική της σημασίας που δίνει η Κυβέρνηση στον αγροτικό τομέα, είναι και η συμπερίληψη στο Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και στο Πρόγραμμα «Κύπρος του Αύριο» σημαντικού αριθμού έργων που αναμένεται να έχουν θετική επίδραση στην αγροτική δραστηριότητα του τόπου μας. Ενδεικτικά αναφέρω τα έργα μεταρρύθμισης του συστήματος διαχείρισης υδάτων αξίας άνω των 35 εκ. ευρώ, τη δημιουργία μονάδας διαχείρισης κτηνοτροφικών αποβλήτων στην Ορούντα αξίας 30 εκ. ευρώ, το πρόγραμμα γενετικής βελτίωσης των αιγοπροβάτων της Κύπρου αξίας 5 εκ. ευρώ και το σχέδιο μείωσης εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στον γεωργικό τομέα αξίας 4 εκ. ευρώ.

Παράλληλα, εναρμονιζόμενοι με τις ενωσιακές πολιτικές, επεκτείναμε τις δράσεις αναδιοργάνωσης και βελτίωσης της λειτουργίας του αγροτικού τομέα. Η μεταρρύθμιση του τομέα της διαχείρισης κινδύνων στη γεωργική παραγωγή, καθώς και οι νομοθετικές ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών στην αλυσίδα εφοδιασμού αγροδιατροφικών προϊόντων και τη βελτίωση του τρόπου λειτουργίας των λαϊκών αγορών προς όφελος των αγροτών μας, είναι μόνο μερικές από αυτές.

Καταλήγοντας, θα ήθελα να επαναλάβω ότι εκδηλώσεις όπως η αποψινή συμβάλλουν στην αποδοτικότερη υλοποίηση των στόχων της πολιτείας για στήριξη του αγροτικού τομέα και αναδεικνύουν τη θέληση των κατοίκων της υπαίθρου για πρόοδο των κοινοτήτων τους και προβολή των παραδοσιακών προϊόντων του τόπου μας. Συγχαίρω λοιπόν, για άλλη μια φορά, το Κοινοτικό Συμβούλιο Πολύστυπου για τη διοργάνωση της όμορφης αυτής εκδήλωσης αλλά και για το γενικότερο κοινωφελές του έργο.

Εύχομαι σε όλους, μια όμορφη και ευχάριστη βραδιά. 

 

-----------------------

(ΕΠ/ΕΧΡ)