Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

23-11-2022 13:56

Δηλώσεις Υπουργού Οικονομικών κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη για την απεργία της ΑΗΚ

Η απόφαση των συντεχνιών της ΑΗΚ να κατέλθουν σε απεργία σήμερα δημιουργεί μια αχρείαστη ταλαιπωρία προς τους συμπολίτες μας και ως Υπουργείο Οικονομικών εκφράζουμε τη δυσαράσκειά μας. Ως Κυβέρνηση λαμβάνουμε μέτρα για εξομάλυνση της κατάστασης.

Οι συντεχνίες της ΑΗΚ κατηγορούν την Κυβέρνηση ότι δεν ενεργεί για τη σωστή στελέχωση του οργανισμού. Ουδέν αναληθέστερο. Αντιθέτως στο πλαίσιο υποβολής του προϋπολογισμού της ΑΗΚ το 2021, εγκρίθηκε αίτημα για δημιουργία  80 νέων θέσεων. Πρόσθετα, στο πλαίσιο της υποβολής του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού του Οργανισμού για το 2022 εγκρίθηκαν 146 θέσεις. Η κατανομή των 146 θέσεων, μέσω του Συμπληρωματικού Προϋπολογισμού της ΑΗΚ για το 2022, ικανοποιεί πλήρως τις ανάγκες στελέχωσης της ΑΗΚ σύμφωνα με τη δική μας ανάλυση αλλά και του Υπουργείου Ενέργειας.

Επιπρόσθετα, και αναφορικά με την προβαλλόμενη, από μέρους των Συντεχνιών της ΑΗΚ, έλλειψη προσωπικού, λόγω της μη έγκαιρης αναπλήρωσής του, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με σχετικά στοιχεία, το 12,2% εκ των 2.329 θέσεων του Οργανισμού ήταν κενές και το αίτημα της ΑΗΚ για πρόσθετες 375 θέσεις, στο πλαίσιο του συμπληρωματικού προϋπολογισμού της Αρχής για το 2022, οδηγούσε σε αύξηση του δυναμικού της κατά 17%. Περαιτέρω, τονίζεται ότι, η δημιουργία 375 νέων θέσεων  θα οδηγούσε αναπόφευκτα σε αύξηση του κόστους λειτουργίας της ΑΗΚ και των τιμών χρέωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, σε μία δύσκολη περίοδο για τον Κύπριο καταναλωτή.

Η συνεχής δημιουργία νέων θέσεων δεν είναι ούτε η μοναδική ούτε και η ιδανική απάντηση στα προβλήματα που σχετίζονται με τον φόρτο εργασίας που αντιμετωπίζει η Αρχή. Η ΑΗΚ οφείλει να εξεύρει και άλλους τρόπους αντιμετώπισης του φόρτου εργασίας όπως τον εκσυγχρονισμό και επανασχεδιασμό των διαδικασιών υποβολής, παραλαβής, αξιολόγησης, μελέτης, κοστολόγησης, υλοποίησης και επιθεώρησης των αιτήσεων που υποβάλλονται από τους πολίτες και τις επιχειρήσεις. Η Κυβέρνηση έχει επίσης εισηγηθεί την ψηφιοποίηση και τη διασύνδεση των διαδικασιών αυτών, την εισαγωγή αυτοματοποιήσεων και εντατικής εκπαίδευσης του υφιστάμενου προσωπικού στις νέες τεχνολογίες. Επιπρόσθετα, θα πρέπει να αξιοποιηθούν οι εισηγήσεις του ΕΤΕΚ, για απλοποίηση και επίσπευση των διαδικασιών σύνδεσης φωτοβολταϊκών συστημάτων, για παράδειγμα μέσω της υιοθέτησης του θεσμού του αυτοελέγχου, από πλευράς του ιδιωτικού τομέα. Ένα άλλο αίτημα των συντεχνιών αφορά στην επιμονή τους για διατήρηση του μονοπωλίου στην επιθεώρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, αλλά και στην απαξίωση της δυνατότητας άλλων εταιρειών ή/και οργανισμών να προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες, υποτιμώντας συνεχώς τις ικανότητες των επιχειρηματιών, και δυσχεραίνοντας την επιχειρηματική δραστηριότητα σε μια δύσκολη περίοδο.

Αναφορικά με τη συνέχιση της λειτουργίας του Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός (ΗΣ) Δεκέλειας και τις κατηγορίες για δήθεν αδράνειά μας, θέση του Υπουργείου είναι ότι θα πρέπει να εξασφαλιστεί ένας αποδεκτός βαθμός διασποράς του παραγωγικού δυναμικού ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας και η ΑΗΚ οφείλει, μέσω του αναπτυξιακού της προγράμματος, να διασφαλίσει την επάρκεια σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, σημειώνοντας την υπερβολική συσσώρευση κρίσιμων υποδομών στην περιοχή του Βασιλικού. Υπενθυμίζεται ότι η ΑΗΚ αποφάσισε την εγκατάσταση της έκτης μονάδας στον Ηλεκτροπαραγωγός Σταθμός (ΗΣ) Βασιλικού αντί στον ΗΣ Δεκέλειας, παρά τις τότε παροτρύνσεις του Υπουργείου προς την αντίθετη κατεύθυνση. Για επίλυση του θέματος, η Κυβέρνηση προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες σεβόμενη πλήρως την αυτονομία του οργανισμού.

Σε σχέση με το αίτημα για εξαίρεση της ΑΗΚ και του προσωπικού της από το πεδίο εφαρμογής του νέου Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων υπενθυμίζεται ότι η Κυβέρνηση, σεβόμενη τα εργασιακά θέσμια και το σύστημα εργασιακών σχέσεων, για σκοπούς οριστικοποίησης των προνοιών της σχετικής Συμφωνίας Πλαίσιο με τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις του ευρύτερου δημόσιου τομέα, διαβουλεύτηκε με τις Συντεχνίες που εκπροσωπούν το μεγαλύτερο μέρος των υπαλλήλων και συγκεκριμένα τους εκπροσώπους της ΣΕΚ και της ΠΕΟ. Συνεπώς, το αίτημα για εξαίρεση αποτελεί προσπάθεια υπαναχώρησης από τα ήδη συμφωνηθέντα και συνιστά πράξη αναίρεσης της υπογραφής της σχετικής Συμφωνίας Πλαίσιο.  Θα πρέπει περαιτέρω να σημειωθεί ότι το αίτημα  της ΑΗΚ για εξαίρεση από το νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο προσκρούει και σε νομικό κώλυμα, εφόσον σύμφωνα με γνωμάτευση του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας το Νομοσχέδιο που αφορά στο νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο είναι καθολικής εφαρμογής, και, ως εκ τούτου, δεν είναι δυνατόν να εξαιρεθεί από το πεδίο εφαρμογής του, συγκεκριμένη ομάδα υπαλλήλων.

Τέλος, όσον αφορά τους ισχυρισμούς για παρεμπόδιση της δραστηριοποίησης της ΑΗΚ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), τονίζεται ότι το Υπουργείο ουδέποτε είχε αρνητική στάση στην επέκταση των δραστηριοτήτων της ΑΗΚ στις ΑΠΕ, νοουμένου ότι αυτή θα γινόταν ταυτόχρονα με τη σταδιακή απόσυρση παλαιωμένης και ρυπογόνου συμβατικής παραγωγής και θα συνοδευόταν από ανάπτυξη των δικτύων ηλεκτρισμού, ώστε να δίδεται η δυνατότητα απρόσκοπτης δραστηριοποίησης από τρίτους στην παραγωγή από ΑΠΕ ενισχύοντας τον ανταγωνισμό προς όφελος του καταναλωτή και, συνεπώς, πλήρους ελευθεροποίησης της αγοράς. Η θέση της ΑΗΚ αποσκοπεί στη διασφάλιση του μονοπωλιακού καθεστώτος της εις βάρος της οικονομίας και των καταναλωτών. Άλλωστε, μετά από διαβούλευση μεταξύ του Υπουργείου και της ΑΗΚ, το Υπουργείο διαβίβασε στην ΡΑΕΚ το πλάνο της ΑΗΚ, το οποίο περιλαμβάνει εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ δυναμικότητας 500-600MW, με χρονικό ορίζοντα δεκαετίας, έως το 2032.

Θεωρώ ότι αυτές οι απεργίες και αυτά τα αιτήματα τη στιγμή αυτή συνιστούν μια μεγάλη πρόσκληση προς τον φορολογούμενο και τους συμπολίτες μας, πολλοί εκ των οποίων αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Προσπαθούν να εκμεταλλευτούν μια προεκλογική περίοδο για να αποκομίσουν συντεχνιακά οφέλη. Αυτή η συμπεριφορά δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

(ΜΓ/ΕΧΡ)