Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

07-08-2018 19:07

Διευκρινίσεις από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για το θέμα των αδιόριστων εκπαιδευτικών

Οι θέσεις για τη σχολική χρονιά είναι 844 (685+159

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, μετά από αναφορές που έγιναν στα ΜΜΕ ότι λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 4 Ιουλίου 2018, για εξορθολογισμό του δημόσιου σχολείου, την προσεχή σχολική χρονιά 2018-2019 θα παραμείνει άνεργος ένας μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών, τονίζει ότι ο αριθμός των εκπαιδευτικών που θα διοριστεί στα σχολεία μας τη νέα σχολική χρονιά είναι μεγαλύτερος από τον αντίστοιχο περσινό (685).

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, με Απόφασή του στις 4 Ιουλίου 2018, 159 πρόσθετες θέσεις στην εκπαίδευση για τη νέα σχολική χρονιά, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό στις 844. Επιπλέον, τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, τονίζεται ότι η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας θα προχωρήσει σε προσφορά έκτακτων διορισμών, οι οποίοι υπολογίζεται να ξεπεράσουν τους 150 σε αριθμό.

Υπενθυμίζεται ότι οι διορισμοί για τη σχολική χρονιά 2018-19 θα γίνουν από δύο καταλόγους (τον Κατάλογο Διοριστέων και Διορισίμων), αφού έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση, βάσει Νόμου που ψηφίστηκε το 2015. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση του αριθμού των ατόμων που θα διοριστούν από τον Κατάλογο Διοριστέων, αφού με βάση τη νομοθεσία, θα πρέπει να γίνουν διορισμοί και από τον Κατάλογο Διορισίμων. Ως εκ τούτου, ο ισχυρισμός ότι λόγω των Αποφάσεων του Υπουργικού Συμβουλίου θα παραμείνουν άνεργοι δεκάδες εκπαιδευτικοί δεν ευσταθεί, αφού ούτως ή άλλως με την εφαρμογή του Νέου Συστήματος οι ανάγκες για διορισμό ατόμων από τον Κατάλογο Διοριστέων θα ήταν μειωμένες, κάτι που ήταν από το 2015 γνωστό σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Για παράδειγμα, εάν σε μία συγκεκριμένη ειδικότητα υπάρχουν ανάγκες για 40 συμβάσεις έκτακτων εκπαιδευτικών, οι πρώτες 20 θα δοθούν σε υποψήφιους από τον Κατάλογο Διοριστέων και οι άλλες 20 σε υποψήφιους από τον Κατάλογο Διορισίμων. Ως εκ τούτου, ο υποψήφιος που ενδεχομένως είχε τον αριθμό 30 στον Κατάλογο Διοριστέων και πέρσι είχε σύμβαση, αν δεν περιλαμβάνεται στους πρώτους 20 υποψήφιους του Καταλόγου Διορισίμων, φέτος δεν θα απασχοληθεί. Επιπρόσθετα, επισημαίνεται ότι στον συνολικό αριθμό αναγκών περιλαμβάνονται και οι εκπαιδευτικοί των οποίων οι συμβάσεις έχουν μετατραπεί σε αορίστου διαρκείας και έχουν προτεραιότητα για διορισμό και ότι οι τελικές ανάγκες κάθε σχολικής χρονιάς εξαρτώνται από μια σειρά δεδομένων και παραμέτρων, γι’ αυτό εξάλλου κι αυτές οι ανάγκες είναι έκτακτες και όχι μόνιμες. 

 Όσον αφορά στο Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού επισημαίνει ότι για τη διαμόρφωσή του λήφθηκαν σοβαρά υπόψη οι απόψεις όλων των εκπαιδευτικών εταίρων, αφού αφορά διαχρονική συζήτηση, ενώ υπήρξε ευρύτερη συναίνεση ότι η εφαρμογή του Συστήματος αναμένεται να αναβαθμίσει και να εκσυγχρονίσει τον τρόπο πρόσληψης των εκπαιδευτικών προς το συμφέρον πρωτίστως των παιδιών μας, αλλά και των εκατοντάδων νέων προσοντούχων επιστημόνων, οι οποίοι μπορούν πλέον να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Επαναλαμβάνεται ότι στόχος του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού είναι η αναγνώριση του πολύ καλού έργου που επιτελούν οι εκπαιδευτικοί μας και οι οποίοι συμβάλλουν καθημερινά στην ποιοτική αναβάθμιση της παιδείας μας για το καλό των παιδιών μας και του τόπου μας.

(ΙΠ)