Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

09-08-2018 13:33

Αιτήσεις για νέα άδεια οδικής χρήσης αγροτικού ταξί με έδρα την κοινότητα Ανώγυρας

Το Συμβούλιο της Αρχής Αδειών ανακοινώνει ότι με βάση τις πρόνοιες του εδαφίου (3) του άρθρου 5 του περί Ρυθμίσεως της Τροχαίας Μεταφοράς Νόμου (Ν. 9/82) δέχεται αιτήσεις για τη χορήγηση μίας νέας άδειας οδικής χρήσης αγροτικού ταξί με έδρα την Κοινότητα Ανώγυρας.

Η Άδεια Οδικής Χρήσης που θα χορηγηθεί θα διέπεται από τον ακόλουθο όρο:

Το αδειούχο όχημα θα παραμένει καθ΄ όλο το εικοσιτετράωρο στην έδρα του για να εξυπηρετεί τις επιβατικές μεταφορικές ανάγκες του κοινού, εκτός του χρόνου κατά τον οποίο είναι μισθωμένο.

Η Αρχή Αδειών για να επιλέξει σε ποιον από τους αιτητές θα χορηγήσει την εν λόγω άδεια αποφάσισε να λάβει υπόψη, πέραν των όσων προβλέπονται από το Νόμο και τα πιο κάτω:

  1. Ο αιτητής να είναι μόνιμος κάτοικος της κοινότητας Ανώγυρας,
  2. Ο αιτητής να είναι κάτοχος Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού στην κατηγορία Ταξί.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν στο Επαρχιακό Γραφείο του Τμήματος Οδικών Μεταφορών Λεμεσού από την Δευτέρα 20 Αυγούστου μέχρι την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2018, αμφοτέρων των ημερομηνιών συμπεριλαμβανομένων.

(ΑΧ/ΕΙ)