Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

09-08-2018 20:09

Συνάντηση μεταξύ Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας και ΟΕΒ

Στο πλαίσιο έναρξης των εργασιών του νεοσυσταθέντος Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας Κύπρου, πραγματοποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), συνάντηση του Προέδρου και Μελών του Συμβουλίου, με τον Γενικό Διευθυντή, τον Αντιπρόεδρο και Μέλη της ΟΕΒ. Η σημερινή, αποτελεί την πρώτη από μία σειρά επαφών που προτίθεται να πραγματοποιήσει το Συμβούλιο με εκπροσώπους οργανωμένων συνόλων και άλλους φορείς του ιδιωτικού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Κατά τη συνάντηση, ο Πρόεδρος κ. Τάκης Κληρίδης ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους για τον ρόλο και τις αρμοδιότητες του νέου Συμβουλίου, βάσει της σχετικής Απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου. Επεσήμανε, μεταξύ άλλων, την πρόθεση για ουσιαστικό διάλογο και συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς οι οποίοι με τις εισηγήσεις και την εμπειρογνωμοσύνη τους μπορούν να συμβάλουν στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων και τεκμηριωμένων συστάσεων πολιτικής και μέτρων για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της κυπριακής οικονομίας. Εξήγησε, παράλληλα, τον συμβουλευτικό χαρακτήρα του Συμβουλίου, αλλά και τη λειτουργική ανεξαρτησία του ως προς την κεντρική κυβέρνηση. Όπως ανέφερε, οι εργασίες του Συμβουλίου θα διεκπεραιώνονται στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας, με δημοσιοποίηση των συστάσεων του προς τον Υπουργό Οικονομικών, αλλά και των ετήσιων ή άλλων ενδιάμεσων εκθέσεων που θα αφορούν στις εργασίες του Συμβουλίου.

Από πλευράς του ο Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ κ. Μιχάλης Αντωνίου συνεχάρη τον Πρόεδρο και τα μέλη για τον διορισμό τους στο εν λόγω Συμβούλιο, εκφράζοντας παράλληλα την ετοιμότητα της Ομοσπονδίας και των μελών της για συνεργασία και στήριξη του έργου του Συμβουλίου. Την πρόθεση για συμβολή στην επίτευξη των κοινών στόχων για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, ένα θέμα υψίστης σημασίας για την κυπριακή βιομηχανία και τα μέλη της ΟΕΒ, επεσήμανε και ο Αντιπρόεδρός της κ. Γιώργος Πέτρου. Η ΟΕΒ, εξετάζει ήδη σε βάθος τις επιμέρους πτυχές που αφορούν στην ανταγωνιστικότητα όχι μόνο των κυπριακών επιχειρήσεων, αλλά και της ευρύτερης οικονομίας, στο πλαίσιο και των εργασιών της αρμόδιας Επιτροπής Ανταγωνιστικότητας της ΟΕΒ. 

(EI)