Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

10-08-2018 13:06

Έναρξη παροχής υπηρεσιών πιστοποίησης εγγράφων «APOSTILLE» για δημόσια έγγραφα, από τα ΚΕΠ Πελενδρίου και Πόλης Χρυσοχούς

Το Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών επιθυμεί να πληροφορήσει τους πολίτες ότι από την Δευτέρα 13 Αυγούστου 2018, θα ξεκινήσει  η παροχή υπηρεσιών πιστοποίησης εγγράφων «APOSTILLE» για δημόσια έγγραφα, από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ) Πελενδρίου και Πόλης Χρυσοχούς.

Η πιστοποίηση «APOSTILLE» είναι αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως και ήδη παρέχεται από τα ΚΕΠ Λευκωσίας 01 – Έγκωμη, ΚΕΠ Λευκωσίας 02 – λεωφ. Αρχ. Μακαρίου Γ’, ΚΕΠ Λάρνακας, ΚΕΠ Αμμοχώστου και ΚΕΠ Πάφου.

Επισημαίνεται ότι στα ΚΕΠ δεν διενεργούνται πιστοποιήσεις «APOSTILLE» για Ένορκες Δηλώσεις,  τα έγγραφα ιδιωτικού δικαίου, π.χ. διαθήκες, συμφωνίες και πληρεξούσια έγγραφα, καθώς και για τα πιστοποιητικά του Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη και για άλλα εταιρικά έγγραφα. Για τις περιπτώσεις αυτές, οι πολίτες θα πρέπει να αποτείνονται τόσο στο αρμόδιο Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως όσο και στο προσωπικό του Υπουργείου που στεγάζεται στο ΚΕΠ Λεμεσού.

(ΜΛ)