Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

10-08-2018 13:40

Εργατικό δυναμικό Κυβέρνησης κατά κατηγορία υπηρεσίας: Ιούλιος 2018

Εργατικό Δυναμικό Κυβέρνησης: 51.880

Το εργατικό δυναμικό της Κυβέρνησης τον Ιούλιο του 2018 αυξήθηκε κατά 988 άτομα (1,9%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017 και έφτασε τα 51.880 άτομα. Αύξηση (10,8%) παρατηρείται στο έκτακτο προσωπικό που έφτασε τις 16.524 σε σχέση με τις 14.917 άτομα τον Ιούλιο του 2017. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 619 άτομα (-1,7%).

 

Σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, εκτός του Ωρομίσθιου Προσωπικού, υπάρχει αύξηση σε σχέση με τον Ιούλιο του 2017 με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρατηρείται στην κατηγορία Δυνάμεις Ασφαλείας (5,3%) και πιο συγκεκριμένα στο έκτακτο προσωπικό με ποσοστό 16,4% (786 άτομα).

Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2018 παρατηρείται μείωση σε όλες τις κατηγορίες εκτός του Ωρομίσθιου Προσωπικού που παραμένει σταθερό. Στη Δημόσια Υπηρεσία παρατηρείται μείωση -0,2% (-31 άτομα), στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία -0,8% (-114 άτομα) και στις Δυνάμεις Ασφαλείας -0,2% (-27 άτομα).

 

Πίνακας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός

 

% Μεταβολή

Κατηγορία Προσωπικού

 

Ιούλιος 2017

Ιούνιος 2018

Ιούλιος 2018

 

Ιούλιος   2018/17

Ιούλ. 2018/

Ιούν. 2018

Δημόσια Υπηρεσία

Σύνολο

17.067

17.146

17.115

 

0,3

-0,2

Μόνιμοι

11.657

11.369

11.377

 

-2,4

0,1

Έκτακτοι

5.410

5.777

5.738

 

6,1

-0,7

Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Σύνολο

12.956

13.452

13.338

 

2,9

-0,8

Μόνιμοι

10.174

10.057

10.060

 

-1,1

0,0

Έκτακτοι

2.782

3.395

3.278

 

17,8

-3,4

Δυνάμεις Ασφαλείας

Σύνολο

12.106

12.776

12.749

 

5,3

-0,2

Μόνιμοι

7.316

7.187

7.173

 

-2,0

-0,2

Έκτακτοι

4.790

5.589

5.576

 

16,4

-0,2

Ωρομίσθιο Προσωπικό

Σύνολο

8.763

8.676

8.678

 

-1,0

0,0

Μόνιμοι

6.828

6.763

6.746

 

-1,2

-0,3

Έκτακτοι

1.935

1.913

1.932

 

-0,2

1,0

Σύνολο

Σύνολο

50.892

52.050

51.880

 

1,9

-0,3

 

Μόνιμοι

35.975

35.376

35.356

 

-1,7

-0,1

 

Έκτακτοι

14.917

16.674

16.524

 

10,8

-0,9

                   

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Κάλυψη στοιχείων

Στην Κυβέρνηση περιλαμβάνονται η Δημόσια Υπηρεσία, η Εκπαιδευτική Υπηρεσία, οι Δυνάμεις Ασφαλείας και οι Ωρομίσθιοι Κυβερνητικοί Εργάτες. Στη Δημόσια Υπηρεσία περιλαμβάνονται οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι των Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών. Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία περιλαμβάνεται το μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες καθώς και το προσωπικό του Κέντρου Παραγωγικότητας και του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου. Στις Δυνάμεις Ασφαλείας περιλαμβάνονται η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Εθνική Φρουρά. Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων (Βουλευτές και Εκπρόσωποι Θρησκευτικών Ομάδων).

Πηγή στοιχείων

Πηγή των στοιχείων που αφορούν την Κυβέρνηση είναι το Γενικό Λογιστήριο και αφορά στα άτομα που πληρώθηκαν τον συγκεκριμένο μήνα ανεξαρτήτως της περιόδου και της διάρκειας που απασχολήθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Χαρούλα Χαραλάμπους: Τηλ:+357-22602123, Ηλ. Ταχ.: ccharalambous@cystat.mof.gov.cy

(ΜΓ)