Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-09-2018 13:41

Δημοσιοποίηση Ειδικής Έκθεσης Ελεγκτικής Υπηρεσίας με θέμα «Αλλαγή πολεοδομικών ζωνών Πέγειας»

Η Ελεγκτική Υπηρεσία γνωστοποιεί ότι η Ειδική Έκθεση με θέμα  «Αλλαγή πολεοδομικών ζωνών Πέγειας» που ετοίμασε έχει αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:

http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/All/A4FB16649EB7F81EC22582130031622A?OpenDocument

(ΑΧ)