Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-09-2018 14:06

Στη Λισαβόνα για τις εργασίες της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της ΚΣΕΕ η βουλεύτρια Στέλλα Κυριακίδου

Η επικεφαλής της κυπριακής αντιπροσωπίας στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ),  βουλευτής, κα Στέλλα Κυριακίδου, αναχωρεί την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018,  για τη Λισαβόνα,  για να συμμετάσχει στις εργασίες της Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας και Αειφόρου Ανάπτυξης της ΚΣΣΕ, καθώς και στις συνεδρίες της Υποεπιτροπής για τα Παιδιά και της Υποεπιτροπής για τη Δημόσια Υγεία και την Αειφόρο Ανάπτυξη, οι εργασίες των οποίων θα διεξαχθούν στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου.

Θέματα που θα συζητηθούν είναι η ασφάλεια στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά στην πυρηνική ενέργεια, ο ρόλος των εθνικών κοινοβουλίων στην επιτυχή διαδικασία αποκέντρωσης καθώς και οι τρόποι με τους οποίους συνεισφέρουν τα εθνικά Κοινοβούλια και οι χώρες - μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης στην επίτευξη των στόχων του ΟΗΕ για την Αειφόρο Ανάπτυξη. Θα συζητηθούν επίσης η προστασία των ατόμων με ψυχολογικές διαταραχές σε σχέση με μη αποδεκτά μέτρα στην ψυχιατρική και η κάλυψη αναγκών υγείας των εφήβων, θέμα για το οποίο θα παρουσιάσει σχετική έκθεση η κλινική ψυχολόγος, κα Ελένη Καραγιάννη, του Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

(MΛ/ΣΧ)