Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

14-09-2018 14:23

Τηλεοπτικός (οπτικοακουστικός) οδηγός ηλεκτρονικής καταχώρησης εγγράφων του Κλάδου Εμπορικών Σημάτων

Ο Κλάδος Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη, ενημερώνει το κοινό ότι από τις 11 Σεπτεμβρίου 2018, μπορεί να βρει στην ιστοσελίδα του Τμήματος

http://www.mcit.gov.cy/mcit/drcor/drcor.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument

τον τηλεοπτικό (οπτικοακουστικό) οδηγό ηλεκτρονικής καταχώρησης εγγράφων Κλάδου Εμπορικών Σημάτων.

Ο οδηγός αφορά συγκεκριμένα τα εξής:

  1. Οδηγίες και διαδικασία εγγραφής χρήστη για ηλεκτρονική καταχώρηση εμπορικών σημάτων.
  2. Υποβολή αίτησης εγγραφής Εθνικού Εμπορικού Σήματος.
  3. Έκδοση Πιστοποιητικού Εθνικού Εμπορικού Σήματος.
  4. Ανανέωση Εθνικού Εμπορικού Σήματος.
  5. Επιπρόσθετα τέλη που συνοδεύουν τα τέλη ανανέωσης.
  6. Εισδοχή και πλοήγηση χρήστη στον προσωπικό του χώρο.

Η υπηρεσία αυτή σκοπό έχει τη διευκόλυνση των χρηστών, σχετικά με τις ηλεκτρονικές καταχωρήσεις των εμπορικών σημάτων.

(ΑΧ/ΣΧ)