Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-10-2018 12:11

Εργατικό Δυναμικό Κυβέρνησης κατά κατηγορία Υπηρεσίας: Σεπτέμβριος 2018

Εργατικό Δυναμικό Κυβέρνησης: 51.236

Το εργατικό δυναμικό της Κυβέρνησης τον Σεπτέμβριο του 2018 αυξήθηκε κατά 785 άτομα (1,6%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017 και έφτασε τα 51.236 άτομα. Αύξηση (10,1%) παρατηρείται στο έκτακτο προσωπικό που έφτασε τις 16.109 σε σχέση με τις 14.626 άτομα τον Σεπτέμβριο του 2017. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 698 άτομα (-1,9%).

Σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, εκτός του Ωρομίσθιου Προσωπικού, υπάρχει αύξηση σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2017 με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρατηρείται στην κατηγορία Δυνάμεις Ασφαλείας (5,6%) και πιο συγκεκριμένα στο έκτακτο προσωπικό με ποσοστό 17,4% (820 άτομα).

Σε σχέση με τον Αύγουστο του 2018 παρατηρείται μείωση σε όλες τις κατηγορίες εκτός της Δημόσιας Υπηρεσίας που παρουσιάζει αύξηση 0,2% (40 άτομα). Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία παρατηρείται μείωση -0,5% (-60 άτομα), στις Δυνάμεις Ασφαλείας -0,4% (-47 άτομα) και στο Ωρομίσθιο Προσωπικό -0,5% (-46 άτομα).

Πίνακας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός

 

% Μεταβολή

Κατηγορία Προσωπικού

 

Σεπ. 2017

Αύγ. 2018

Σεπ. 2018

 

Σεπ.   2018/17

Σεπ. 2018/

Αυγ. 2018

Δημόσια Υπηρεσία

Σύνολο

17.082

17.085

17.125

 

0,3

0,2

Μόνιμοι

11.632

11.351

11.324

 

-2,6

-0,2

Έκτακτοι

5.450

5.734

5.801

 

6,4

1,2

Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Σύνολο

12.664

12.832

12.772

 

0,9

-0,5

Μόνιμοι

10.075

10.058

9.933

 

-1,4

-1,2

Έκτακτοι

2.589

2.774

2.839

 

9,7

2,3

Δυνάμεις Ασφαλείας

Σύνολο

12.009

12.730

12.683

 

5,6

-0,4

Μόνιμοι

7.298

7.161

7.152

 

-2,0

-0,1

Έκτακτοι

4.711

5.569

5.531

 

17,4

-0,7

Ωρομίσθιο Προσωπικό

Σύνολο

8.696

8.702

8.656

 

-0,5

-0,5

Μόνιμοι

6.820

6.743

6.718

 

-1,5

-0,4

Έκτακτοι

1.876

1.959

1.938

 

3,3

-1,1

Σύνολο

Σύνολο

50.451

51.349

51.236

 

1,6

-0,2

 

Μόνιμοι

35.825

35.313

35.127

 

-1,9

-0,5

 

Έκτακτοι

14.626

16.036

16.109

 

10,1

0,5

Mεθοδολογικές πληροφορίες

Κάλυψη στοιχείων

Στην Κυβέρνηση περιλαμβάνονται η Δημόσια Υπηρεσία, η Εκπαιδευτική Υπηρεσία, οι Δυνάμεις Ασφαλείας και οι Ωρομίσθιοι Κυβερνητικοί Εργάτες. Στη Δημόσια Υπηρεσία περιλαμβάνονται οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι των Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών. Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία περιλαμβάνεται το μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες καθώς και το προσωπικό του Κέντρου Παραγωγικότητας και του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου. Στις Δυνάμεις Ασφαλείας περιλαμβάνονται η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Εθνική Φρουρά.

Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα Μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων (Βουλευτές και Εκπρόσωποι Θρησκευτικών Ομάδων).

Πηγή στοιχείων

Πηγή των στοιχείων που αφορούν την Κυβέρνηση είναι το Γενικό Λογιστήριο και αφορά στα άτομα που πληρώθηκαν το συγκεκριμένο μήνα ανεξαρτήτως της περιόδου και της διάρκειας που απασχολήθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Απασχόληση

Επικοινωνία

Χαρούλα Χαραλάμπους: Τηλ:+357-22602123, Ηλ. Ταχ.: ccharalambous@cystat.mof.gov.cy

(ΑΧ)