Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-10-2018 14:21

Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο 32ο Συνέδριο της ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ - ΠΕΟ

Ευχαριστώ για την πρόσκληση να απευθύνω χαιρετισμό στο 32ο Παγκύπριο Συνέδριο της Συντεχνίας Εργατοϋπαλλήλων, Γεωργίας, Δασών, Μεταφορών, Λιμενεργατών, Ναυτεργατών και Συναφών Επαγγελμάτων Κύπρου - ΠΕΟ.

Αναμφίβολα, σε όλους αυτούς τους παραγωγικούς τομείς της κυπριακής οικονομίας, ο ρόλος των εργαζομένων, αλλά και των συνδικαλιστικών οργανώσεων που τους εκπροσωπούν, είναι ουσιαστικός και καθοριστικός για τη σταθερότητα, αλλά και για την ανάπτυξη της οικονομίας μας και κατ’ επέκταση για την ευημερία των ίδιων των εργαζομένων.

Τα θετικά αποτελέσματα των τελευταίων ετών στην οικονομία και κυρίως η σημαντική μείωση της ανεργίας, οφείλονται στη σκληρή δουλειά και τις προσπάθειες όλων. Ως Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, αλλά και ως Κυβέρνηση δεν μας εφησυχάζουν τα θετικά αποτελέσματα, καθώς στόχος είναι η επαναφορά της οικονομίας σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης και η άνοδος των μισθών, του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής των πολιτών και του τόπου μας.  

Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους κοινωνικούς εταίρους για τη μέχρι σήμερα θετική μας συνεργασία προς επίλυση των προβλημάτων των εργαζομένων και του τόπου μας.

Σημαντικό εργαλείο για τη ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων είναι ο Κώδικας Βιομηχανικών Σχέσεων και αυτό αποδεικνύεται μέσα από τον καταλυτικό ρόλο που είχε και έχει στην ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων και ο οποίος αποτελεί ένα εξαιρετικό δείγμα του τι μπορεί να επιτύχει η τριμερής συνεργασία. Η ουσιαστική ενδυνάμωση των θεσμών που διέπουν και ρυθμίζουν τις εργασιακές σχέσεις παρέμεινε ως πρώτιστος στόχος και παρά τις αρνητικές συνθήκες καταφέραμε μέσω της τήρησης του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, του κοινωνικού διαλόγου και των συλλογικών διαπραγματεύσεων, σε πνεύμα πάντοτε αλληλοσεβασμού και αλληλοκατανόησης να καταλήγουμε σε συναινετικές λύσεις με στόχο τη διατήρηση της εργατικής ειρήνης.

Μέσω αυτού του κοινωνικού διαλόγου και της υπεύθυνης στάσης όλων, έγινε κατορθωτό να διασφαλιστεί το ύψος του κατώτατου μισθού ως ένα σημαντικό εργασιακό κεκτημένο, ενώ παράλληλα, έχουμε όλοι προωθήσει και υποστηρίξει επίμονα και συστηματικά την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων, μέσω συμφωνιών εργοδοτών-εργαζομένων σε όλους τους κύριους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας. Επίσης, έγινε κατορθωτή η υπογραφή συμφωνιών μεταξύ των κοινωνικών εταίρων για σταδιακή επαναφορά ωφελημάτων, τα οποία  έχουν μειωθεί τα προηγούμενα χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης και τραντακτό παράδειγμα συναινετικών λύσεων είναι η επίτευξη συμφωνίας μεταξύ όλων των κοινωνικών εταίρων για συνέχιση καταβολής της  Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής.

Θέλω να τονίσω ότι, η Κυβέρνηση δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην περαιτέρω ενίσχυση και θεσμική κατοχύρωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Ήδη, όπως γνωρίζετε, έχουμε προωθήσει Νομοσχέδια βάσει των οποίων έχουν διασφαλιστεί βασικά δικαιώματα των εργαζομένων.

Ταυτόχρονα, καθώς η ανεργία μειώνεται όλο και περισσότερο και μειώνεται για πρώτη φορά κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στοχοπροσηλωνόμαστε ακόμη περισσότερο στον στόχο της δημιουργίας συνθηκών πλήρους απασχόλησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Σεπτέμβριος 2018 είναι ο 53ος συνεχής μήνας κατά τον οποίο η ανεργία μειώνεται σε σχέση με πριν από 12 μήνες, ενώ τόσο το 2017 όσο και το 2018 η Κύπρος καταγράφει διαδοχικά τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας στην ΕΕ σε ετήσια βάση, εβρισκόμενη σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, στο 7,3%. Σκοπεύουμε να συνεχίσουμε την εφαρμογή της πολιτικής για επιδότηση της εργασίας και της κατάρτισης, εισάγοντας νέα προγράμματα και επαναπροκηρύσσοντας ιδιαίτερα επιτυχημένα προγράμματα που είχαμε προσφέρει.

Όπως έχω ήδη αναφέρει, στόχος της Κυβέρνησης δεν είναι μόνο η μείωση της ανεργίας, αλλά η επικράτηση συνθηκών πλήρους απασχόλησης στην οικονομία, με ανεργία κάτω από 5%. Προς αυτή την κατεύθυνση έχει τεθεί πρόσφατα σε λειτουργία η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα Εργασίας η οποία θα διευκολύνει και θα απλοποιήσει τη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης προσωπικού από ένα ηλεκτρονικό μητρώο ανέργων, βάσει των προσόντων, πείρας και δεξιοτήτων τους. Η λειτουργία της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Εργασίας αυξάνει τις ευκαιρίες απασχόλησης των ανέργων που αποτείνονται στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης για αναζήτηση και εξεύρεση θέσης εργασίας, αφού πρόσβαση σε αυτή την πλατφόρμα, εκτός από τους άνεργους που αναζητούν εργασία θα έχουν και οι εργοδότες, οι οποίοι παραδοσιακά δεν αναζητούν προσωπικό μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Επιπλέον, έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για την πρόσληψη 30 εξειδικευμένων Συμβούλων Απασχόλησης οι οποίοι έχουν ήδη αναλάβει καθήκοντα στη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης, παρέχοντας εξατομικευμένες και πλήρως στοχευμένες υπηρεσίες σε ανέργους για την επιτυχή τοποθέτηση τους σε θέσεις εργασίας. Πρέπει να αναφέρω ότι και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης είναι κάτι που απασχολεί έντονα το Υπουργείο και έχουν δοθεί οδηγίες για την ετοιμασία νομοσχεδίου που θα ρυθμίζει τα σχετικά με τη λειτουργία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Καθοριστικής σημασίας και καταλυτικό ρόλο στη μείωση της ανεργίας διαδραματίζει και η προσπάθεια για πάταξη της παράνομης και αδήλωτης εργασίας και εργαζόμαστε μεθοδικά και ακούραστα προς την κατεύθυνση αυτή, μέσω ενός συστήματος ανάλυσης κινδύνου, στοχευμένων επιθεωρήσεων και αυστηρότερου ελέγχου της αγοράς εργασίας με αποτρεπτικές ποινές και διοικητικά πρόστιμα για τους παρανομούντες.

Οι πολιτικές που εφαρμόζουμε έχουν στο επίκεντρο τους τον άνθρωπο και σε αυτό το πλαίσιο, διαχρονικές αδικίες και διακρίσεις σταδιακά και μελετημένα διορθώνονται, για παράδειγμα, μέσω της θεσμοθέτησης της παροχής πληρωμένης άδειας πατρότητας με παράλληλη προστασία της πατρότητας στην εργασία, ανάλογης της προστασίας που παρέχεται για τη μητρότητα. Επιπλέον, έχουν τροποποιηθεί, μετά από πρόταση της Κυβέρνησης, οι σχετικές νομοθεσίες ώστε να αναγνωρίζονται πλήρως τα δικαιώματα της μητέρας που αποκτά παιδί μέσω παρένθετης μητέρας, καθώς και της ίδιας της παρένθετης μητέρας, με παροχή επιδόματος μητρότητας, αλλά και των άλλων θεσμοθετημένων ωφελημάτων και προστασίας. Σε αυτό το πλαίσιο έχουν διορθωθεί και άλλες αδικίες που υπήρχαν, όπως για παράδειγμα η αναγνώριση του δικαιώματος των γονέων σε μετάβαση σε τρίτη χώρα για λόγους υγείας του νεογέννητου ή άλλου τέκνου.

Επιπλέον, άμεσος μας στόχος είναι η απλοποίηση και εκσυγχρονισμός των διαδικασιών στο σύνολο των τμημάτων και υπηρεσιών του Υπουργείου, ούτως ώστε να υπάρχει καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και του εργαζόμενου. Προς επίτευξη του στόχου αυτού έχουν δοθεί οι απαραίτητες οδηγίες για μελέτη όλων των διαδικασιών που επηρεάζουν με οποιονδήποτε τρόπο τους πολίτες, ώστε να απλοποιηθούν προς όφελος των πολιτών.

Ως Κυβέρνηση θεωρούμε ότι η ενίσχυση των κλάδων που δραστηριοποιείστε, αναμφίβολα συμβάλλει στον κεντρικό στόχο της επίτευξης συνθηκών πλήρους απασχόλησης και προς αυτή την κατεύθυνση στοχεύουν οι πολιτικές που εφαρμόζονται.

Κλείνοντας, θέλω να σας διαβεβαιώσω πως το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παραμένει δίπλα σας, έτοιμο πάντοτε να συμβάλει όσο το δυνατό περισσότερο και στο πλαίσιο πάντοτε των δικών του αρμοδιοτήτων, στην επίλυση των όποιων προβλημάτων/ζητημάτων προκύπτουν στον Κλάδο. 

Με τις σκέψεις αυτές, εύχομαι καλές επιτυχίες στις εργασίες του Συνέδριου σας.

Σημ.:   Τον χαιρετισμό ανέγνωσε, εκ μέρους της κας Υπουργού, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας κ. Χρήστος Μαληκκίδης.

(ΜΠ/ΜΓ/ΕΙ)