Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-10-2018 14:17

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου, συμμετείχε στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Λουξεμβούργο.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του Συμβούλιου, οι Υπουργοί υιοθέτησαν συμπεράσματα Προεδρίας για την εφαρμογή του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, υποστηρίζοντας την ανάγκη για σεβασμό στη δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Στο πλαίσιο της συζήτησης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ισότητα των φύλων, στη δημόσια και ιδιωτική ζωή και στην καταπολέμηση κάθε μορφής βίας εναντίον των γυναικών. Τονίστηκε επίσης η ανάγκη για καταπολέμηση του ρατσισμού, της ξενοφοβίας και άλλων μορφών μισαλλοδοξίας κατά θρησκευτικών ομάδων, καθώς επίσης και της προστασίας των ευάλωτων ομάδων, όπως για παράδειγμα τα άτομα με αναπηρίες και τα παιδιά.

Ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κατά την παρέμβαση του, εξέφρασε τη στήριξη της Κύπρου στην καταπολέμηση των διακρίσεων κατά ατόμων στη βάση του σεξουαλικού τους προσανατολισμού και της διαφορετικής μεταχείρισης έναντι θρησκευτικών ομάδων, τονίζοντας την ανάγκη για σεβασμό των θεμελιωδών τους δικαιωμάτων. Επεσήμανε, ότι, ο σεβασμός των θεμελιωδών δικαιωμάτων αποτελεί κοινή αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προάσπιση τους πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για όλα τα κράτη μέλη.

Οι Υπουργοί αντάλλαξαν, επίσης, απόψεις για την πρόταση Κανονισμού για την ταχύτερη πρόσβαση των διωκτικών Aρχών σε ηλεκτρονικά αποδεικτικά στοιχεία που τηρούνται από παρόχους που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ, με στόχο την αποτελεσματική διερεύνηση ποινικών αδικημάτων που διαπράττονται μέσω διαδικτύου. Σε παρέμβασή του κατά τη συζήτηση, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως τάχθηκε υπέρ της εισαγωγής ενός συστήματος κοινοποίησης, για λόγους διαφάνειας και συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών. Όσον αφορά το κράτος που θα λαμβάνει την ενημέρωση, υποστήριξε ότι αυτό θα πρέπει να είναι το κράτος εκτέλεσης της εντολής, για πρακτικούς λόγους και για ταχύτερη εκτέλεση των εντολών.

Σε ό,τι αφορά την εισήγηση ορισμένων Υπουργών για δυνατότητα παρέμβασης, ο Υπουργός τόνισε ότι θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί ώστε να μη καταργήσουμε το πνεύμα του Κανονισμού και ενδεχομένως τέτοιες περιπτώσεις να συνδέονται μόνο με την προστασία των ευαίσθητων δεδομένων που αφορούν το περιεχόμενο. Σε σχέση με τη συμπερίληψη των παρακολουθήσεων σε πραγματικό χρόνο, ο Υπουργός εξέφρασε τη θέση ότι δεν θα πρέπει να συμπεριληφθούν στην παρούσα συζήτηση, καθότι είναι πιο δύσκολο και πιο πολύπλοκο θέμα από τα υπόλοιπα που συζητούνται και θα δυσκολέψει κατά πολύ την προσπάθεια για εξεύρεση κοινής προσέγγισης.

Τέλος, η Υπουργός Δικαιοσύνης της Βουλγαρίας ενημέρωσε τους ομολόγους της για τις εξελίξεις αναφορικά με τη διερεύνηση της δολοφονίας της δημοσιογράφου Viktoria Marinova, διευκρινίζοντας ότι τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των ερευνών δε συνδέουν το έγκλημα με τη δημοσιογραφική της δραστηριότητα. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου εξέφρασε τα συλλυπητήρια του εκ μέρους των κρατών μελών για την απώλεια της δημοσιογράφου και τη στήριξη τους για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, τονίζοντας παράλληλα τη σημασία της προστασίας της ελευθερίας του λόγου.

-------------------------

ΕΙ