Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

12-10-2018 13:20

Διορισμοί με σύμβαση στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει διορισμούς με σύμβαση στη Μέση Τεχνική Εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη και τις μη αποδοχές, με ισχύ από 15 Οκτωβρίου 2018.

Νοείται ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Επισημαίνεται ότι:

(α)   Οι διορισμοί με σύμβαση γίνονται με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες.  Η προσφορά διορισμού γίνεται για τη συγκεκριμένη τοποθέτηση.  Βελτίωση τοποθέτησης δεν είναι δυνατή.

(β)   Οι διοριζόμενοι καλούνται όπως, σε περίπτωση που αποφασίσουν να μην αποδεκτούν τον διορισμό που τους προσφέρεται, ενημερώσουν άμεσα την Επιτροπή (αρ. φαξ: 22602789 ή στο e-mail:  info@eey.gov.cy).

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ

Μηχανικής Αυτοκινήτων

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

 

Παναγιώτης Αναστασίου

Λάρνακα(14)+Λευκωσία(10)

19969

Δημήτρης Παρούτης

Λεμεσό(14)+Πάφο(10)

20617

Διονύσιος Διονυσίου

Λεμεσό(19)+Λευκωσία(5)

 

Μηχανολογίας (Γενική)

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

19721

Δήμος Χατζηνεοκλέους

Πάφο(16)+Λεμεσό(8)

19314

Σπυρίδων Σιακατίδης

Λάρνακα(20)+Λευκωσία(4)

 

Ηλεκτρολογίας (Ρεύμα Υψηλής Έντασης)

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

 

Άρης Φιλίππου

Λάρνακα(14)+Λευκωσία(10)

 

Διακοσμητικής

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

15054

Αντιγόνη Πισκόπου

Λευκωσία(18)+Αμμόχωστο Α΄(6)

 

Παναγιώτης Κυριάκου

Πάφο(12)+Λεμεσό(8)+Λάρνακα(4)

 

Δομικών (Πολιτική Μηχανική)

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

18768

Ανδρέας Γιάγκου

Λευκωσία(24)

 

Ξενδοχειακών (Γενικά) Α5-Α7

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

20126

Παναγιώτης Κολάνης

Λευκωσία(24)

 

Ξυλουργικής-Επιπλοποιίας

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

19908

Παναγιώτης Παναγιώτου

Λεμεσό(24)

 

Γεωπονίας (Ανθοκομίας-Κηποτεχνίας)

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

20280

Ελευθέριος Χαραλάμπους

Π.Χρυσοχούς(13)  μερική απασχόληση

 

(ΑΧ)