Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

12-10-2018 13:25

Έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με τον κανονισμό 15(1)(β) των περί Εκπαιδευτικών Λειτουργών (Τοποθετήσεις, Μετακινήσεις και Μεταθέσεις ) Κανονισμών, τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από  15 Οκτωβρίου 2018.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας, στη διεύθυνση:  http://www.eey.gov.cy

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ

Μηχανολογίας

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

19944

Κώστας Νικολαΐδης

Πάφο(16)+Λεμεσό(8)

Λεμεσό(16)+Λάρνακα(8)

 

Ξενοδοχειακών

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

20079

Ανδριανή Μανώλη

Λάρνακα(20)+Λεμεσό(4)

Λάρνακα(24)

19806

Κυριάκος Θαλασσινός

Πάφο(14)+Λεμεσό(10)

Πάφο(18)+Λεμεσό(6)

19838

Κυριάκος Αλεξίου

Λευκωσία(14)+Λάρνακα(10)

Λάρνακα(18)+Αμμόχωστο Α΄(6)

 

Ξυλουργικής-Επιπλοποιίας

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Από

Εις

20005

Νεοκλής Νεοκλέους

Λευκωσία(15)+Λεμεσό(9)

Λευκωσία(24)  Σχολή Τυφλών

19001

Χρίστος Κυπριανού

Πάφο(14)+Λεμεσό(10)

Πάφο(24)

(AX)