Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

12-10-2018 14:10

Προκήρυξη περιβαλλοντικής δράσης «Σκέψου, Δράσε, Άλλαξε κι εσύ. Λέμε όχι στις πλαστικές σακούλες»

Το Τμήμα Περιβάλλοντος, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και τις Διευθύνσεις του Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, προκηρύσσει την περιβαλλοντική δράση με θέμα: «Σκέψου, Δράσε, Άλλαξε κι εσύ. Λέμε όχι στις πλαστικές σακούλες».

Η περιβαλλοντική δράση «Σκέψου, Δράσε, Άλλαξε κι εσύ. Λέμε όχι στις πλαστικές σακούλες», απευθύνεται σε όλα τα Δημοτικά  Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια, Τεχνικές Σχολές από όλη την Κύπρο, τόσο από τον Δημόσιο, όσο και από τον ιδιωτικό τομέα.

Υποβολή αιτήσεων μέχρι την Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου 2018. 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ακολουθήσετε τον πιο κάτω σύνδεσμο του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος,:

http://www.moa.gov.cy/moa/environment/environmentnew.nsf/index_gr/index_gr?opendocument

Για επικοινωνία:

Τμήμα Περιβάλλοντος, Γεωργίου-Τσιάκαλου Ναταλία, τηλ.: 22866246 ή ηλεκτρονική διεύθυνση: ngeorgiou@environment.moa.gov.cy

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Αραβέλλα Ζαχαρίου, τηλ.: 22402352 ή ηλεκτρονική διεύθυνση:  zachariou.a@cyearn.pi.ac.cy

Στους πιο κάτω συνδέσμους μπορείτε να βρείτε χρήσιμα έγγραφα της περιβαλλοντικής δράσης:

Εγκύκλιος προκήρυξης περιβαλλοντικής δράσης

Παράρτημα Ι – Οδηγίες

Παράρτημα ΙΙ – Έντυπο συμμετοχής

Παράρτημα ΙΙΙ – Έντυπο αξιολόγησης

(ΑΧ)