Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

12-10-2018 14:19

Μόνιμος με δοκιμασία διορισμός εκπαιδευτικού λειτουργού σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τον πιο κάτω μόνιμο με δοκιμασία διορισμό Εκπαιδευτικού Λειτουργού Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, ως αποτέλεσμα μη αποδοχής, με ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου 2018.

Νοείται ότι η προσφορά διορισμού γίνεται υπό την αίρεση ότι η υποψήφια πληροί τις σχετικές απαιτήσεις του Σχεδίου Υπηρεσίας και της νομοθεσίας.

Στη διοριζόμενη αποστέλλεται άμεσα γραπτή προσφορά διορισμού, στην οποία πρέπει να απαντήσει μέσα στην καθορισμένη προθεσμία των 7 ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στην επιστολή.  Τονίζεται ότι η προσφορά διορισμού, θα ανακληθεί σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη δεν θα απαντήσει μέσα στην καθορισμένη προθεσμία.

Η παρούσα ανακοίνωση καταχωρήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας.  

ΜΟΝΙΜΟΣ  ΜΕ  ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ  ΔΙΟΡΙΣΜΟΣ  ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΠΙΝΑΚΑ  ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ

ΔΑΣΚΑΛΑ

Αρ.Φακ.

Ονοματεπώνυμο

Εις

15824

Φανή Κωνσταντινίδου Γούδα

Αψιού (ολοήμερο) (25)

(ΜΛ/ΣΧ)