Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

12-10-2018 14:38

Αναθεώρηση του Μητρώου Μελισσοκόμων του Τμήματος Γεωργίας για την περίοδο 2018- 2019

Βάσει του κατ’ Εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1366 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Τμήμα Γεωργίας του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ανακοινώνει ότι η αναθεώρηση του Μητρώου Μελισσοκόμων για την περίοδο 2018-2019 προγραμματίζεται να ξεκινήσει στις 15 Οκτωβρίου 2018 και θα διαρκέσει μέχρι και την 23η Νοεμβρίου 2018.

Σε όλους τους εγγεγραμμένους μελισσοκόμους θα σταλεί επιστολή, στην οποία θα επισυνάπτονται το σχετικό έντυπο δήλωσης των στοιχείων (Τύπος Γεωργίας 320), καθώς και το έντυπο Στατιστικών Πληροφοριών για το 2018.

Καλούνται όλοι οι κάτοχοι κυψελών και εγχώριων τζιβερτιών ή νέοι μελισσοκόμοι που πιθανόν να μη λάβουν επιστολή από το Τμήμα Γεωργίας, να απευθυνθούν στα Επαρχιακά ή Περιφερειακά Γεωργικά Γραφεία της Επαρχίας τους για συμπλήρωση των σχετικών εντύπων. Σημειώνεται ότι τα εν λόγω έντυπα θα είναι διαθέσιμα και ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Τμήματος Γεωργίας.

Επισημαίνεται ότι η 23η Νοεμβρίου 2018 ορίζεται ως η τελευταία ημερομηνία υποβολής των σχετικών δηλώσεων.

(ΜΛ/ΣΧ)