Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

12-10-2018 14:43

Προσφορά για την πώληση ελαιόκαρπου παραγωγής 2018 του Υγροθερμοκηπίου Αθαλάσσας

Το Τμήμα Γεωργίας, του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ζητά προσφορές για την πώληση ελαιόκαρπου διαφόρων ποικιλιών, παραγωγής 2018, του Υγροθερμοκηπίου Αθαλάσσας.

Για περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τα έντυπα των προσφορών, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον Υπεύθυνο του Υγροθερμοκηπίου Αθαλάσσας, στα τηλέφωνα 22813493 και 22305214, καθώς και στα κεντρικά γραφεία του Κλάδου Οπωροκηπευτικών, στα τηλέφωνα 22606437 και 22606401.

(ΜΓ/ΣΧ)