Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

17-10-2018 14:41

Σχέδιο οικονομικής στήριξης του έντυπου Τύπου, ανακοινώνει το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (ΓΤΠ) ανακοινώνει την έναρξη του Σχεδίου οικονομικής στήριξης του έντυπου Τύπου για την περίοδο 2018.

Βασικός στόχος του Σχεδίου είναι η διατήρηση της πολυφωνίας, ειδικότερα των παραδοσιακών μέσων ενημέρωσης, ούτως ώστε να προστατευθεί ο πλουραλισμός απόψεων, η ελευθερία της έκφρασης, η δημοκρατία, το δικαίωμα των πολιτών στην πληροφόρηση. Παράλληλα, το Σχέδιο στοχεύει στη διασφάλιση της ποιότητας της πληροφόρησης που διακινείται μέσω του Διαδικτύου.

Tο Σχέδιο Καταβολής Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) για Στήριξη του Έντυπου Τύπου (Εφημερίδων), το οποίο εγκρίθηκε με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 25 Μαΐου 2017, βασίζεται στον ευρωπαϊκό κανονισμό αναφορικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis). 

Δικαιούχοι του Σχεδίου είναι εγγεγραμμένες στο ΓΤΠ, παγκύπριας κυκλοφορίας καθημερινές και εβδομαδιαίες εφημερίδες που εργοδοτούν, σε μόνιμη βάση, τουλάχιστον πέντε (5) προσοντούχους δημοσιογράφους, μέλη της Ένωσης Συντακτών, και βρίσκονται σε κυκλοφορία τα τελευταία τρία (3) χρόνια, τουλάχιστον. Είναι σημαντικό όπως διαθέτουν περιεχόμενο που καλύπτει πρωτογενή αρθρογραφία και ειδησεογραφία γενικού ενδιαφέροντος, καθώς και να έχουν επενδύσει στη διαδικτυακή επέκταση των υπηρεσιών τους.

Δικαιούχοι είναι επίσης πρακτορεία Τύπου που διαθέτουν παγκύπριο δίκτυο διανομής και εργοδοτούν τουλάχιστον δέκα (10) άτομα.

Για το έντυπο της αίτησης παρακαλώ πατήστε εδώ.

Για την Ανοικτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο Σχέδιο Καταβολής Ήσσονος Σημασίας (De Minimis) πατήστε εδώ.

(ΜΓ)