Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

08-11-2018 15:18

Δηλώσεις της Υφυπουργού Ναυτιλίας για τα προγράμματα έρευνας και καινοτομίας στην κυπριακή ναυτιλία

Η Υφυπουργός Ναυτιλίας, κα Νατασα Πηλείδου, χαιρετίζει κάθε προσπάθεια που σχετίζεται με την εισαγωγή καινοτομιών στην ναυτιλία και την ανάπτυξη τεχνολογιών που βοηθούν στη βελτίωση της ασφάλειας,  τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του τομέα της ναυτιλίας καθώς και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας συγχαίρει όλες τις ομάδες που ασχολούνται με την υλοποίηση προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας στην ναυτιλία και διαβεβαιώνει την συνεχή στήριξη και συμπαράσταση του προς το έργο τους.  

Μέσα στα πλαίσια εισαγωγής καινοτομιών στην ναυτιλία, η Υφυπουργός κα Πηλείδου, παρέστη στην επίδειξη του έργου Lynceus2Market, που πραγματοποιήθηκε σε κρουαζιερόπλοιο στο Πειραιά, την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2018. Πρόκειται  για ένα πρωτοποριακό και καινοτόμο έργο που σκοπό έχει να παρέχει ζωτικής σημασίας πληροφορίες σχετικά με τη θέση και την κατάσταση των επιβατών  στα μεγάλα κρουαζιερόπλοια και να παρέχει στοιχεία σε πραγματικό χρόνο για τον εντοπισμό τους.

Κατά την διάρκεια της επίδειξης του έργου  Lynceus2Market, η κα Πηλείδου απηύθυνε χαιρετισμό και τόνισε τη σημασία της καινοτομίας στη ναυτιλία και στη συμβολή της τεχνολογίας για  μια ασφαλέστερη, πιο πράσινη και πιο βιώσιμη ναυτιλιακή βιομηχανία. Η κα Πηλείδου ανέφερε ότι η Κύπρος είναι περήφανη που μία κυπριακή εταιρεία ήταν πρωταγωνιστής στην ανάπτυξη αυτής της ιδέας  και συνάμα συντονιστής του έργου Lynceus2Market, που υλοποιήθηκε από μια κοινοπραξία 16 εταίρων από 8 διαφορετικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Επίσης,  το Υφυπουργείο Ναυτιλίας επιθυμεί να ευχαριστήσει και να συγχαρεί την εταιρεία FlowWater Technologies για τη συνεισφορά της στη μείωση της ρύπανσης στην παγκόσμια ναυτιλία. H εταιρεία που λειτουργεί στη Λεμεσό έχει  στόχο τη δημιουργία, ανάπτυξη, κατασκευή και προμήθεια ενός από τα πλέον σύγχρονα συστήματα Διαχείρισης Θαλασσίου Έρματος (BWMS) ηλεκτρόλυσης με ιδιαίτερα πλεονεκτήματα. Η εταιρεία FlowWater Technologies, μέσω του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, έχει υποβάλει αίτηση για πιστοποίηση του συστήματος FlowSafe από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO). Μέσα στους άμεσους σχεδιασμούς της, είναι η λειτουργία εργοστασίου στη Λεμεσό με την εργοδότηση 160 ατόμων για την ανάπτυξη, παραγωγή και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών σε τρεις τομείς, της Ναυτιλίας, της Ξηράς και της Ενέργειας, υιοθετώντας πάντοτε «πράσινες» πολιτικές για την προστασία του περιβάλλοντος.

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας τονίζει ότι προτεραιότητα είναι να διατηρήσουμε και να βελτιώσουμε την εξαιρετικά υψηλή ποιότητα για την οποία είναι γνωστή η κυπριακή σημαία και το θαλάσσιο σύμπλεγμα της Κύπρου. Η έρευνα, η καινοτομία και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών στον τομέα της ναυτιλίας διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην υλοποίηση αυτού του οράματος.

-------------------------------- 

AM/ΕΙ