Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

09-11-2018 12:37

Ανακοίνωση για επικίνδυνα προϊόντα στην κοινοτική αγορά

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων πληροφορεί το καταναλωτικό κοινό ότι σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν καταχωρηθεί στο Σύστημα Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυκλοφορήσει στην αγορά  προϊόντα, τα οποία δεν ικανοποιούν την ισχύουσα νομοθεσία που καθορίζει τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και υγείας των Μηχανημάτων.

Πίνακα με τα προϊόντα αυτά και τους κινδύνους που περικλύουν μπορείτε να δείτε εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες για τα εν λόγω προϊόντα είναι καταχωρημένες με κωδικούς A12/1555/18 A12/1573/18 A12/1574/18 A12/1575/18 A12/1576/18 A12/1577/18 (43η εβδομάδα) στην ιστοσελίδα του RAPEX:

http://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας καλεί το καταναλωτικό κοινό, σε περίπτωση που εντοπίσει τα εν λόγω προϊόντα στην κυπριακή αγορά, να ενημερώσει σχετικά τους αρμόδιους Λειτουργούς του Τμήματος στα τηλέφωνα 22405604 ή 22405663.

ΑΧ/ΕΙ