Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

22-11-2018 13:36

Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών και του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου

Στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής του Υπουργείου Εξωτερικών για τη θεσμοθέτηση συχνότερης και στενότερης συνεργασίας με ακαδημαϊκά κέντρα και δεξαμενές σκέψης στην Κύπρο, υπεγράφη σήμερα το πρωί, 22 Νοεμβρίου 2018, Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου και του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το Μνημόνιο, που τέθηκε άμεσα σε ισχύ, υπέγραψαν σε ειδική τελετή στο Υπουργείο Εξωτερικών ο Υπουργός κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου κ. Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και ο Πρόεδρος του Τμήματος Νομικής, Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης.

Σκοπός του Μνημονίου είναι η αξιοποίηση από το Υπουργείο Εξωτερικών της εμπειρογνωμοσύνης και του ερευνητικού έργου που παράγεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στη χάραξη και υλοποίηση πολιτικής, με ιδιαίτερη έμφαση στις νομικές πτυχές του Κυπριακού, αλλά και σε σχέση με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα της Δημοκρατίας όπως απορρέουν από τη συμμετοχή της σε διεθνείς οργανισμούς και από τις συμβατικές της σχέσεις με άλλα κράτη. Θέτει επίσης τις βάσεις για επέκταση της συνεργασίας των δύο μερών και σε άλλους τομείς, όπως είναι η αξιοποίηση της διδακτικής εμπειρίας των μελών του Τμήματος Νομικής, η πρακτική άσκηση φοιτητών του Τμήματος στο Υπουργείο και η διοργάνωση κοινών εκδηλώσεων.

Σε δηλώσεις του κατά την τελετή υπογραφής, ο κ. Χριστοδουλίδης επεσήμανε τη σημασία που το Υπουργείο Εξωτερικών αποδίδει στη θεσμοθέτηση της συνεργασίας με ακαδημαϊκά κέντρα και δεξαμενές σκέψης, η οποία ενισχύει ουσιαστικά τις δυνατότητες του Υπουργείου να χαράξει και να υλοποιήσει πολιτική με στόχο την αποτελεσματικότερη προώθηση των στόχων της εξωτερικής πολιτικής της Κυπριακής Δημοκρατίας. 

Ο Πρύτανης κ. Χριστοφίδης ανέφερε ότι το Μνημόνιο είναι ιδιαίτερα σημαντικό για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς δίνει τη δυνατότητα σε πανεπιστημιακούς να προσφέρουν εμπειρογνωμοσύνη σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Εξωτερικών, στο πλαίσιο μιας θεσμοθετημένης συνεργασίας που θα είναι αμοιβαία επωφελής για τα δύο μέρη.   

Το εν λόγω Μνημόνιο είναι το τρίτο αυτής της φύσης που έχει υπογράψει το Υπουργείο Εξωτερικών μέχρι σήμερα, ενώ ανάλογα Μνημόνια Συνεργασίας με άλλα κυπριακά ακαδημαϊκά και εκπαιδευτικά κέντρα και ιδρύματα βρίσκονται ήδη υπό συζήτηση και αναμένεται να υπογραφούν στο άμεσο μέλλον.

(ΜΓ)