Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

04-12-2018 12:22

Ανακοίνωση του Γραφείου του Επιτρόπου Εθελοντισμού και ΜΚΟ για την Διεθνή ημέρα εθελοντών για την οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη – 5 Δεκεμβρίου

Το 1985 ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών καθιέρωσε την 5η Δεκεμβρίου ως τη Διεθνή Ημέρα Εθελοντών για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη, αποτίνοντας φόρο τιμής στην εθελοντική προσφορά που εκδηλώνεται καθημερινά ανά την υφήλιο και ευγνωμοσύνη στα ευεργετήματά της για την ανθρωπότητα.

Σύμφωνα με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών «Ο εθελοντισμός είναι πηγή δύναμης για την κοινότητα, προσαρμοστικότητας, αλληλεγγύης και κοινωνικής συνοχής. Μπορεί να επιφέρει θετικές κοινωνικές αλλαγές με το να καλλιεργεί το σεβασμό για ποικιλία, ισότητα και τη συμμετοχή όλων. Είναι ένα από τα πιο πολύτιμα ατού της κοινωνίας». 

Γενικά, ο εθελοντισμός αποτελεί ένα εναλλακτικό τρόπο συμμετοχής του πολίτη στα κοινά και ένα εν δυνάμει χώρο ανάπτυξης νέων κοινωνικών υπηρεσιών αυξάνοντας την απασχόληση. Οδηγεί στην εσωτερική ολοκλήρωση του πολίτη-εθελοντή και στη συνολική μετεξέλιξη της κοινωνίας από άκρως ατομικιστικής σε κοινωνία αλληλεγγύης.  Πρόσθετα, ενισχύει την απόκτηση κοινωνικών, επικοινωνιακών και επαγγελματικών δεξιοτήτων και αναπτύσσει νέες ικανότητες. Η εθελοντική δράση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη μάχη της ανεργίας και της καταπολέμησης της παραβατικότητας.

Το θέμα της φετινής Διεθνoύς Ημέρας είναι:  «Οι Εθελοντές οικοδομούν Ανθεκτικές Κοινωνίες» (“Volunteers build Resilient Communities”).  Μέσα από την θεματική αυτή αναγνωρίζονται οι εθελοντές σε όλο τον κόσμο αλλά δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στους εθελοντές των τοπικών κοινωνιών / κοινοτήτων οι οποίοι συμβάλλουν στη βελτίωση της ανθεκτικότητας των κοινοτήτων τους από φυσικές καταστροφές, οικονομικές πιέσεις και πολιτικές διαταραχές. Το φετινό θέμα επικεντρώνεται στις αξίες του εθελοντισμού μέσω της εκτίμησης των τοπικών εθελοντών, περιλαμβανομένων των περιθωριοποιημένων ομάδων και των γυναικών, οι οποίες αποτελούν σχεδόν το 60% των εθελοντών παγκοσμίως.  Επίσης, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στο έργο αυτών των ομάδων καθώς και στον αντίκτυπό της συνεισφοράς τους στην οικοδόμηση «Ανθεκτικών Κοινωνιών».

Ο εθελοντισμός στον τόπο μας ασκείται κυρίως μέσα από τις Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, από διάφορες ομάδες οργανωμένων πολιτών, και μέσα από πρωτοβουλίες των σχολείων, της εκκλησίας και της τοπικής κοινωνίας.  Ως Γραφείο Επιτρόπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων επιβραβεύουμε όλους όσοι συμβάλουν στην επίλυση καθημερινών προβλημάτων της σύγχρονης κοινωνίας, μέσα από τις δράσεις τους και την κοινωνική προσφορά τους.  Ο καθένας από εμάς, ατομικά ή συλλογικά, μπορεί να αφιερώσει στη ζωή του κάποιες ώρες από την καθημερινότητα του για το συλλογικό καλό. Ας συνδράμουμε όλοι μας ώστε ο θεσμός του εθελοντισμού να βοηθήσει στην κοινωνική ανάπτυξη του τόπου μας.

(ΑΧ)