Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

05-12-2018 11:54

Συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του Διαδικτυακού Τόπου Σύγκρισης Τελών

Ο Διαδικτυακός Τόπου Σύγκρισης Τελών ανά Πιστωτικό Ίδρυμα, που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών και τεθεί στη διάθεση των καταναλωτών από την 1ηΝοεμβρίου 2018, παρουσιάστηκε σήμερα Τετάρτη, 5 Δεκεμβρίου 2018, από τον Οικονομικό Διευθυντή, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Χρηματοοικονομικής Σταθερότητας κ. Αντρέα Χαραλάμπους, σε συνέντευξη Τύπου στο Υπουργείο Οικονομικών.

Ο διαδικτυακός τόπος στοχεύοντας στην αύξηση της διαφάνειας, συγκεντρώνει σε πίνακες για σκοπούς εύκολης σύγκρισης, τις χρεώσεις κάθε τράπεζας για τις αντιπροσωπευτικές υπηρεσίες που συνδέονται με λογαριασμούς πληρωμών. Η σύγκριση περιλαμβάνει 10 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο.

Μέσω του Διαδικτυακού Τόπου Σύγκρισης Τελών, οι καταναλωτές μπορούν να γνωρίζουν εκ των προτέρων και πριν από τη διενέργεια οποιασδήποτε συναλλαγής, τις χρεώσεις της τράπεζας με την οποία πρόκειται να συνεργαστούν και κυρίως τις αντίστοιχες χρεώσεις των άλλων τραπεζών, ώστε να λαμβάνουν τεκμηριωμένες και συνειδητές αποφάσεις.

Περαιτέρω πληροφορίες για τον διαδικτυακό τόπο μπορείτε να βρείτε στην παρουσίαση του κ. Χαραλάμπους εδώ.

Ο διαδικτυακός τόπος σύγκρισης τελών είναι προσβάσιμος στον σύνδεσμο: www.mof.gov.cy/feecomparison

(ΑΧ)