Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

05-12-2018 18:07

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού αναφορικά με τις σημερινές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου

1. Απόφαση για μετεξέλιξη της Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου σε Οικονομική-Εμπορική Σχολή (ΟΕΣ) ειδικού ενδιαφέροντος

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε, μετά από πρόταση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, τη μετεξέλιξη της Εμπορικής Σχολής Μιτσή Λεμύθου σε Οικονομική-Εμπορική Σχολή (ΟΕΣ) ειδικού ενδιαφέροντος.

Η δημιουργία της ΟΕΣ, που σε πρώτο στάδιο θα αφορά στον λυκειακό κύκλο σπουδών, είναι ιδιαίτερα σημαντική όχι μόνο γιατί διασφαλίζει τη μελλοντική λειτουργία της Σχολής, αλλά γιατί θα παρέχει και τη δυνατότητα σε μαθητές και μαθήτριες, που έχουν κλίση και ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις οικονομικές σπουδές, να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να προετοιμαστούν κατάλληλα για την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Η εν λόγω απόφαση εξυπηρετεί και τη διαφύλαξη του χαρακτήρα της Σχολής, η οποία θα διατηρήσει την ταυτότητά της, προάγοντας την αριστεία στην οικονομική-εμπορική κατεύθυνση σπουδών, σύμφωνα με την επιθυμία και το όραμα του ιδρυτή της.

Επιπλέον, η δημιουργία της ΟΕΣ εμπίπτει στο πλαίσιο της πολιτικής που οδήγησε στη δημιουργία του Αθλητικού και Μουσικού Σχολείου ειδικού ενδιαφέροντος και, ως εκ τούτου, η Σχολή θα ακολουθεί ανάλογο μοντέλο λειτουργίας. Συνδέεται, επίσης, με τις προσπάθειες ανάπτυξης και υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη Ορεινών Κοινοτήτων Τροόδους.

Στη βάση της απόφασης, το Διαχειριστικό Συμβούλιο της Σχολής:

  • θα προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για διασφάλιση της ύπαρξης κατάλληλων κτηριακών και άλλων υποδομών,
  • θα αναλάβει το κόστος σίτισης των μαθητών και μαθητριών,
  • θα ετοιμάσει μελέτη και θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες που θα εξασφαλίζουν, μεσοπρόθεσμα, τη διαμονή ενός αριθμού μαθητών και μαθητριών -που θα προέρχονται από περιοχές που δεν επιτρέπουν την καθημερινή μετακίνησή τους από και προς τον τόπο κατοικίας τους- σε κατάλληλες και ασφαλείς συνθήκες, σε χώρους πλησιέστερους στη Σχολή.

2. Απόφαση για τη δημιουργία πρόσθετων θέσεων σχολικών συνοδών/βοηθών για παιδιά με αναπηρία

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία 18 πρόσθετων θέσεων σχολικών βοηθών/συνοδών για παιδιά με αναπηρία στη Δημοτική Εκπαίδευση.

Σημειώνεται ότι το Υπουργικό Συμβούλιο έχει ήδη εγκρίνει 677 θέσεις σχολικών βοηθών/συνοδών για τη Δημοτική Εκπαίδευση, με προηγούμενες αποφάσεις του. Παρόλα αυτά, το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, λαμβάνοντας υπόψη τις πρόσθετες ανάγκες που αναμένεται να προκύψουν στη συνέχεια και μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς 2018-2019, καθώς και με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2019-2020, κατέθεσε νέα πρόταση, η οποία οδήγησε στη σημερινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου.

 (ΙΠ)