Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

06-12-2018 12:58

Συμμετοχή της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιμιλιανίδου, στο Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΕ

Η Υπουργός Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Ζέτα Αιμιλιανίδου, συμμετείχε στις εργασίες της Συνόδου του Συμβουλίου Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΕ στις Βρυξέλλες, στις 06 Δεκεμβρίου 2018.

Κατά τη Σύνοδο του Συμβουλίου EPSCO πραγματοποιήθηκε συζήτηση πολιτικής για τις προτεραιότητες της Ένωσης σε θέματα εργασίας και κοινωνικής πολιτικής για το επόμενο έτος, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2019, ενώ υιοθετήθηκε Γενική Προσέγγιση σχετικά με την Πρόταση Κανονισμού για την ίδρυση Ευρωπαϊκής Αρχής Εργασίας και την Οδηγία για τους καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία.

Η Υπουργός Εργασίας αναφέρθηκε στην ανάγκη για ενθάρρυνση της καινοτομίας και των τεχνολογικών εξελίξεων ενώ ταυτόχρονα, τόνισε ότι παράλληλα θα πρέπει να διασφαλιστεί η προστασία των εργαζομένων. Η αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους και η στήριξη των ανέργων με τα κατάλληλα εφόδια για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας είναι πρωταρχικής σημασίας, σημείωσε η κα Υπουργός, τονίζοντας ότι η προώθηση ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης θα πρέπει να συνδυάζεται με την παροχή ποιοτικών κοινωνικών υπηρεσιών για όσους αδυνατούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας. Η κα Αιμιλιανίδου σημείωσε ότι με τις πολιτικές που ακολούθησε η Κυβέρνηση η ανεργία σημείωσε σημαντική μείωση στο 7.3%. Η εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων σε κάθε προσπάθεια μεταρρύθμισης είναι καθοριστικής σημασίας για την επιτυχία τους.

Στο περιθώριο του Συμβουλίου η κα Αιμιλιανίδου συναντήθηκε με την Επίτροπο Απασχόλησης της ΕΕ κα Marianne Thyssen, και η Υπουργός γνωστοποίησε την επιθυμία της Κύπρου για τη φιλοξενία της έδρας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Εργασίας. Ο Οργανισμός αυτός θα συμβάλει στην εφαρμογή των κανόνων για την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, προστατεύοντας το εργασιακό καθεστώς και τα δικαιώματά τους.

Τέλος, σημειώνεται ότι πριν την έναρξη του Συμβουλίου προηγήθηκε ειδική τελετή υπογραφής Άτυπου Κοινού Εγγράφου για το σύνολο των δράσεων για την κοινότητα των ΛΟΑΤΚΙ (LGBTIQ) εφαρμόζοντας την αρχή της μη διάκρισης.

(ΜΠ/ΕΙ)