Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

06-12-2018 13:06

Στο 2,7% ο πληθωρισμός τον Νοέμβριο 2018, σύμφωνα με τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) τον Νοέμβριο 2018 μειώθηκε κατά 0,20 μονάδες και έφτασε στις 102,09 μονάδες, σε σύγκριση με 102,29 μονάδες τον Οκτώβριο 2018. Σε σχέση με τον Νοέμβριο 2017 ο ΔΤΚ αυξήθηκε κατά 2,7%, ενώ για την περίοδο Ιανουαρίου– Νοεμβρίου 2018, ο ΔΤΚ σημείωσε  αύξηση 1,4%, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. (Πίνακας 1)

Ο μέσος Δείκτης του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2017-Νοεμβρίου 2018 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Οκτωβρίου 2016 – Νοεμβρίου 2017 παρουσίασε αύξηση 1,2%. Κατά το αντίστοιχο προηγούμενο δωδεκάμηνο σημειώθηκε αύξηση 0,6%.

  

Η μεγαλύτερη μεταβολή στις οικονομικές κατηγορίες συγκριτικά τόσο με τον Νοέμβριο 2017 όσο και με τον προηγούμενο μήνα, καταγράφηκε στον Ηλεκτρισμό με αυξήσεις 33,8% και 4,2% αντίστοιχα. (Πίνακας 2)

Ανάλυση μεταβολών

Συγκριτικά με τον Νοέμβριο 2017, η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο παρουσίασε τη μεγαλύτερη θετική μεταβολή με ποσοστό 11,8%. (Πίνακας 1)

Σε σχέση με τον Οκτώβριο 2018, η μεγαλύτερη αρνητική μεταβολή παρατηρήθηκε στην κατηγορία Μεταφορές (-2,1%), ενώ αύξηση σημειώθηκε στην Ένδυση και Υπόδηση ( 1,5%). (Πίνακας 1)

 

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2018 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, οι μεγαλύτερες θετικές μεταβολές παρατηρήθηκαν στις κατηγορίες Μεταφορές (4,8%) και Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (4,7%). (Πίνακας 1)

Ανάλυση επιπτώσεων

Τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2018 σε σχέση με τον Οκτώβριο 2018 είχε η κατηγορία Μεταφορές (-0,34), ενώ τη μεγαλύτερη θετική είχε η κατηγορία Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο (0,17) . (Πίνακας 3)

Το προϊόν με τη μεγαλύτερη αρνητική επίδραση στη μεταβολή του ΔΤΚ του Νοεμβρίου 2018 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του προηγούμενου μήνα ήταν τα πετρελαιοειδή (-0,20), ενώ θετική επίδραση είχε ο ηλεκτρισμός (0,15). (Πίνακας 4)

 

Πίνακας 1

 

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

ΔΤΚ (2015=100)

Μεταβολές (%)

Οκτώβριος

2018

Νοέμβριος

2018

Νοε 18/      

  Νοε 17

Νοε 18/

     Οκτ 18

Ιαν- Νοε 18/

Ιαν- Νοε 17

Τρόφιμα και μη Αλκοολούχα Ποτά

102,26

101,81

2,92

-0,44

0,60

Αλκοολούχα Ποτά και Καπνός

97,63

98,03

-0,42

0,41

-1,50

Ένδυση και Υπόδηση

104,56

106,12

-0,02

1,49

-0,58

Στέγαση, Ύδρευση, Ηλεκτρισμός και Υγραέριο

109,37

110,85

11,78

1,35

4,69

Επίπλωση, Οικιακός Εξοπλισμός και Προΐόντα Καθαρισμού

96,69

96,14

-0,31

-0,57

-1,41

Υγεία

101,83

101,85

-0,43

0,02

-0,03

Μεταφορές

103,10

100,90

4,64

-2,13

4,80

Επικοινωνίες

92,30

92,30

-5,13

0,00

-1,76

Αναψυχή και Πολιτισμός

99,80

99,82

1,42

0,02

0,70

Εκπαίδευση

105,01

105,01

3,04

0,00

2,53

Εστιατόρια και Ξενοδοχεία

104,08

103,60

2,42

-0,46

1,75

Άλλα Αγαθά και Υπηρεσίες

99,94

100,03

0,71

0,09

-0,01

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

102,29

102,09

2,66

-0,20

1,41

             

  

Πίνακας 2

Οικονομικές Κατηγορίες

Συντελεστές Στάθμισης

Μεταβολές (%)

Νοε 18/

          Νοε 17

Νοε 18/

           Οκτ 18

Γενικός Δείκτης

10000

2,66

-0,20

Γεωργικά Προϊόντα

655

7,64

-0,29

Βιομηχανικά Προϊόντα

(εκτός Πετρελαιοειδών)

4195

-0,63

0,03

Ηλεκτρισμός

319

33,80

4,16

Πετρελαιοειδή

550

7,52

-2,36

Νερό

57

-2,78

0,00

Υπηρεσίες

     

 

Πίνακας 3

Κατηγορίες Αγαθών και Υπηρεσιών

Συντελεστές Στάθμισης

Επίπτωση (μονάδες)

Νοε 18/

     Οκτ 18

Τρόφιμα και μη αλκοολούχα ποτά

1906

-0,09

Αλκοολούχα ποτά και καπνός

347

0,01

Ένδυση και υπόδηση

721

0,11

Στέγαση, ύδρευση, ηλεκτρισμός και υγραέριο

1119

0,17

Επίπλωση, οικιακός εξοπλισμός, και προΐόντα καθαρισμού

644

-0,04

Υγεία

637

0,00

Μεταφορές

1524

-0,34

Επικοινωνίες

439

0,00

Αναψυχή και πολιτισμός

575

0,00

Εκπαίδευση

392

0,00

Εστιατόρια και ξενοδοχεία

836

-0,04

Άλλα αγαθά και υπηρεσίες

860

0,01

Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

10000

-0,20

Σημείωση: Τα αθροίσματα υπολογίζονται βάσει των επιμέρους επιπτώσεων με άπειρα δεκαδικά και δημοσιεύονται με στρογγυλοποίηση δυο δεκαδικών. Πιθανές διαφορές στα αθροίσματα είναι λόγω σφάλματος στρογγυλοποίησης.   

 

Πίνακας 4

Προϊόντα/Υπηρεσίες

Επίπτωση (μονάδες)

Νοε 18/ Οκτ 18

Θετική επίπτωση

 

Ηλεκτρισμός

0,15

Είδη ένδυσης

0,11

Αρνητικήεπίπτωση

 

Πετρελαιοειδή

-0,20

Φρέσκα Φρούτα

-0,12

Αεροπορικά ναύλα

-0,11

Διάφορα άλλα προϊόντα και υπηρεσίες

-0,03

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

-0,20

 

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Ορισμοί

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ) είναι οικονομικός δείκτης που καταρτίζεται για τη μέτρηση των διαχρονικών μεταβολών στις τιμές των καταναλωτικών αγαθών και υπηρεσιών που αποκτώνται, χρησιμοποιούνται ή πληρώνονται από τα νοικοκυριά (διαμένουν στην Κύπρο ή έχουν σκοπό να διαμείνουν στην Κύπρο για ένα χρόνο τουλάχιστον). Ο ΔΤΚ αποτελεί τον επίσημο δείκτη για τον υπολογισμό του πληθωρισμού.

Ο Πληθωρισμός δείχνει τη μεταβολή του ΔΤΚ σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Η Επίπτωση αντιπροσωπεύει το ποσό της συνολικής μεταβολής στο ΔΤΚ, το οποίο οφείλεται στην αναφερόμενη κατηγορία/αγαθό/υπηρεσία.

Τιμοληψία

Η τιμοληψία διενεργείται μόνο στις αστικές περιοχές των επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας, Λεμεσού και Πάφου. Για κάθε πόλη οι αυξομειώσεις των τιμών κατά προϊόν κάθε μήνα σταθμίζονται ανάλογα με τον πληθυσμό. Συγκεκριμένα οι συντελεστές στάθμισης για τις τέσσερις επαρχίες: Λευκωσία 42%, Λεμεσός 30%, Λάρνακα 18% και Πάφος 10%.

Οι τιμές των 805 ειδών και υπηρεσιών, που περιλαμβάνονται στο ΔΤΚ παρακολουθούνται και καταγράφονται μια φορά κάθε μήνα, εκτός από κάποια εποχικά προϊόντα (π.χ. λαχανικά και φρούτα), τα κρέατα και τα καύσιμα, των οποίων οι τιμές συλλέγονται κάθε βδομάδα (κάθε Πέμπτη).

Έτος βάσης

Το έτος βάσης από τον Ιανουάριο 2006 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015 ήταν το 2005=100. Από τον Ιανουάριο του 2016 έτος αναφοράς είναι το 2015=100.

Ταξινόμηση                                                                                                             

Μέχρι τον Δεκέμβριο 2015, ο ΔΤΚ υπολογιζόταν και δημοσιευόταν βάσει της ταξινόμησης COICOP4 με την οποία η κατηγορία των προϊόντων  καθορίζεται μέχρι τα τέσσερα ψηφία. Από τον Ιανουάριο 2016, ο ΔΤΚ υπολογίζεται και δημοσιεύεται βάσει της ταξινόμησης ECOICOP ακολουθώντας σχετικό κανονισμό της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, το χαμηλότερο επίπεδο λεπτομέρειας για την ταξινόμηση που χρησιμοποιείται είναι τα πέντε ψηφία.

Προϊόντα/Υπηρεσίες και Συντελεστές στάθμισης

Με ισχύ από τον Ιανουάριο 2018, τόσο τα προϊόντα που περιέχονται στον ΔΤΚ όσο και οι συντελεστές στάθμισής τους αναθεωρήθηκαν. Η αναθεώρηση βασίστηκε στα αποτελέσματα της Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών 2015/2016. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο αρχείο «Δείκτης Τιμών Καταναλωτή», που βρίσκεται αναρτημένο στον ιστότοπο της Στατιστικής Υπηρεσίας, πεδίο «Οικονομία/Δείκτης Τιμών Καταναλωτή», στο μέρος Μεθοδολογία.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Δείκτης Τιμών Καταναλωτή

Επικοινωνία

Κωνσταντία Παπαγεωργίου: Τηλ.:+35722602116, Ηλ. Ταχ.: cpapageorgiou@cystat.mof.gov.cy

Άντρη Ευτυχίου: Τηλ.:+35725878595, Ηλ. Ταχ.: aeftychiou@cystat.mof.gov.cy

 (ΜΛ)