Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

07-12-2018 13:36

Ενημερωτική ημερίδα με τίτλο: «Δυναμική και εξελίξεις στο δίκαιο του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή»

Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή και η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμούδιοργανώνουν από κοινού την Πέμπτη, 13 Δεκεμβρίου 2018, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων που βρίσκεται στο ισόγειο του Υπουργείου Οικονομικών (Γωνία Μιχαήλ Καραολή και Γρηγόρη Αυξεντίου, 1439 Λευκωσία), ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Δυναμική και εξελίξεις στο δίκαιο του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή».

Σκοπός της ημερίδας είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων και των καταναλωτών για τις νέες νομοθετικές εξελίξεις στο δίκαιο του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο.

Ειδικότερα, στην ημερίδα θα αναλυθεί η αλληλεπίδραση μεταξύ των πολιτικών του ανταγωνισμού και της προστασίας του καταναλωτή και θα παρουσιαστεί η νέα Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου αναφορικά με την ενδυνάμωση των Εθνικών Αρχών Ανταγωνισμού. Επίσης, θα γίνει παρουσίαση του νομικού πλαισίου που θεσπίζει τις διαδικασίες αποζημιώσεων προσώπων που έχουν υποστεί ζημιά από παραβάσεις του δικαίου του ανταγωνισμού και θα επεξηγηθεί ο εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου για την προστασία του καταναλωτή στην Κύπρο.  

Η εκδήλωση είναι ανοικτή για το κοινό. Παρακαλώ όπως δηλώσετε τη συμμετοχή σας το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση aiakovou@mcit.gov.cy ή στα τηλέφωνα 22 200900/949.

(ΜΓ/ΕΙ)