Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

07-12-2018 19:30

Χαιρετισμός Επιτρόπου Εθελοντισμού κ. Γιάννη Γιαννάκη στη Γενική Συνέλευση της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Γονέων Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης

Δυο βασικοί πυλώνες επηρεάζουν την διαμόρφωση των χαρακτήρων  των παιδιών. Η οικογένεια και η παιδεία. Ο συνδετικός κρίκος των δυο αυτών πυλώνων είναι οι  Σύνδεσμοι Γονέων. Η απόκτηση της γνώσης, αλλά και η διαμόρφωση των σωστών αξιών στα παιδιά είναι ευθύνη όλων. Της Πολιτείας, της κοινωνίας και της οικογένειας.

Οι Σύνδεσμοι Γονέων έχουν σημαντικό ρόλο στη στήριξη της σχολικής μονάδας, αλλά και η συμβολή τους, μέσω των Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Γονέων στη χάραξη πολιτικής στα θέματα της παιδείας.

Η εθελοντική αυτή προσφορά συμβάλλει σημαντικά στη διαμόρφωση καλύτερης λειτουργίας της σχολικής μονάδας. Μέσα από έρευνες έχει αναδειχθεί η σημαντική συμβολή ενός σωστού και λειτουργικού Συνδέσμου Γονέων στα έξης θέματα:

  1. Καλύτερη  επίδοση των μαθητών στις εξετάσεις
  2. Βελτίωση του κλίματος μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών
  3. Μείωση της εγκατάλειψης των μαθητών

Θεωρώ ότι η ενεργοποίηση των γονέων στους συνδέσμους, μέσω της εθελοντικής προσφοράς έχει και θετικό αντίκτυπο και στην οικογένεια.

Σημαντικό εργαλείο επίλυσης προβλημάτων είναι ο διάλογος και η ανταλλαγή απόψεων και οι Σύνδεσμοι Γονέων ενδυναμώνουν την επικοινωνία μεταξύ των εκπαιδευτικών, των γονέων και των παιδιών.

Όπως και σε άλλους τομείς στους οποίους έχουμε  ενεργοποίηση πολιτών, έτσι και στην εκπαίδευση, ο εθελοντισμός αναδεικνύεται σημαντικό εργαλείο ενίσχυσής της. Η συνεργασία κράτους και οργανωμένης κοινωνίας των πολιτών, είναι ο καλύτερος τρόπος στη διαμόρφωση πολιτικών και δράσεων οι οποίες είναι αποτελεσματικές. 

Με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να συγχαρώ και να ευχαριστήσω τους εθελοντές της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοτικής Εκπαίδευσης για τη δράση της και την ανεκτίμητη συμβολή στα θέματα της παιδείας, αλλά και τις πρωτοβουλίες που αναπτύσσουν, τόσο στη στήριξη των σχολικών μονάδων, αλλά και στη βοήθεια προς ευάλωτες ομάδες παιδιών.   

(ΑΧ/ΑΜ/ΕΙ)