Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-12-2018 12:39

Αποτελέσματα έρευνας χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στα νοικοκυριά 2018

Πρόσβαση στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Κατά το 2018 παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση της πρόσβασης στο διαδίκτυο από τα νοικοκυριά όπου το ποσοστό έφτασε στο 86,2% σε σχέση με 79,4% το 2017. (Πίνακας 1)

Το ποσοστό των νοικοκυριών που διαθέτει προσωπικό υπολογιστή έφθασε το 78,7% το 2018 σε σχέση με 75,9% το 2017. Η αύξηση παρουσιάζεται στο ποσοστό των νοικοκυριών που διαθέτει φορητό υπολογιστή, από 65,0% το 2017 σε 68,5% το 2018. (Πίνακας 1)   

Το ποσοστό των νοικοκυριών χωρίς εξαρτώμενα παιδιά που διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή αυξήθηκε από 68,5% το 2017 σε 72,0% το 2018, ενώ το ποσοστό των νοικοκυριών με εξαρτώμενα παιδιά που διαθέτει ηλεκτρονικό υπολογιστή ανήλθε σε 93,3% το 2018. (Πίνακας 1)  

Χρήση Διαδικτύου

Το 83,7% των ατόμων ηλικίας 16-74 είναι συχνοί χρήστες του διαδικτύου αφού το χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα. Σχεδόν όλα τα άτομα ηλικίας 16 – 24 (99,3%)  χρησιμοποιούν το διαδίκτυο μία φορά την εβδομάδα. Το ποσοστό αυτό μειώνεται σημαντικά με την αύξηση της ηλικίας, το οποίο όμως στα άτομα ηλικίας 65 – 74 η χρήση του Διαδικτύου έχει αυξηθεί στο 37,5% το 2018 σε σχέση με 33,9% το 2017. Τα άτομα με υψηλό επίπεδο μόρφωσης χρησιμοποιούν το διαδίκτυο συχνότερα (97,3%) από τα άτομα  με χαμηλό επίπεδο μόρφωσης (53,8%). (Διάγραμμα 1)

Η χρήση του διαδικτύου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 έφτασε το 84,4%  ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το 2017 ήταν 80,7%. (Πίνακας 2)

Οι πιο δημοφιλείς δραστηριότητες στο διαδίκτυο είναι οι ακόλουθες: η αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες (85,1%), η συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα (81,7%), η παρακολούθηση βίντεο από υπηρεσίες κοινής χρήσης (80,8%), το τηλεφώνημα μέσω διαδικτύου/τηλεφώνημα με εικόνα (με κάμερα) μέσω Διαδικτύου (74,4%) και η αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με την υγεία (67,1%). (Πίνακας 2)

Tο 87,5% των ατόμων που χρησιμοποίησαν το διαδίκτυο κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 χρησιμοποίησαν κινητό τηλέφωνο ή έξυπνο τηλέφωνο (smart phone) για να έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο μακριά από το σπίτι ή την εργασία, ενώ το 16,7% χρησιμοποίησαν το φορητό υπολογιστή (laptop) και το 11,5% υπολογιστή με οθόνη αφής (tablet). (Πίνακας 2)

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 16-74 που πραγματοποίησαν αγορές μέσω διαδικτύου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2018 ανήλθε στο 23,3% σε σύγκριση  με 24,4% την αντίστοιχη περίοδο του περσινού χρόνου. (Διάγραμμα 2)

Τα κυριότερα προϊόντα ή υπηρεσίες που αγοράστηκαν/παραγγέλθηκαν αφορούσαν τα εξής: είδη ένδυσης και αθλητικά είδη (56,3%), διευθετήσεις για ταξίδια όπως εισιτήρια και ενοικίαση αυτοκινήτου (51,3%) και  διαμονή για διακοπές (46,7%). (Πίνακας 3)

Ανάμεσα στα άτομα ηλικίας 16 – 74 που παράγγειλαν ή αγόρασαν προϊόντα ή υπηρεσίες κατά την περίοδο Απριλίου 2017 - Μαρτίου 2018 το 82,9% προτιμά πωλητές από χώρες της ΕΕ, 35,8% προτιμά πωλητές από τον υπόλοιπο κόσμο και το 34,6% αγοράζει από ντόπιους Κύπριους πωλητές.  Οι περισσότερες αγορές έγιναν για προιόντα/υπηρεσίες αξίας μεταξύ 100 – 500 ευρώ. (Πίνακας 3)

Πίνακας 1

       

Υπολογιστής/ Διαδίκτυο στην Κατοικία (% Νοικοκυριών)

2015

2016

2017

2018

 Προσωπικός Υπολογιστής

71,0

71,5

75,9

78,7

  Κατά Είδος:

       

     Yπολογιστής Γραφείου

31,4

20,5

20,3

20,1

     Φορητός Υπολογιστής

62,7

62,6

65,0

68,5

     Υπολογιστής με οθόνη αφής

39,2

40,3

45,9

44,2

  Κατά Σύνθεση Νοικοκυριού:

       

     Mε εξαρτώμενα παιδιά

93,1

93,7

94,9

93,3

     Χωρίς εξαρτώμενα παιδιά

62,1

63,0

68,5

72,0

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο από την Κατοικία

71,2

74,4

79,4

86,2

 

 

 

Πίνακας 2

       

Χρήση Διαδικτύου

2015

2016

2017

2018

% Ατόμων που Χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο          (1ο Τρίμηνο του έτους)

71,7

75,9

80,7

84,4

Κυριότερες Δραστηριότητες στο Διαδίκτυο

       

Αναζήτηση πληροφοριών για προϊόντα ή υπηρεσίες

74,8

81,1

76,1

85,1

Συμμετοχή σε κοινωνικά δίκτυα

75,4

79,0

78,1

81,7

Παρακολούθηση βίντεο από υπηρεσίες κοινής χρήσης

80,8

Τηλεφώνημα μέσω Διαδικτύου/ τηλεφώνημα με εικόνα (με κάμερα) μέσω Διαδικτύου

62,3

71,8

70,0

74,4

Αναζήτηση πληροφοριών σχετικά με την υγεία

69,5

56,3

71,8

67,1

Πρόσβαση στο Διαδίκτυο μακριά από το σπίτι

       

 

 

 

 

 

  Κινητό/Έξυπνο τηλέφωνο (smart phone) 

77,3

78,5

84,6

87,5

  Φορητός Υπολογιστής

16,7

  Υπολογιστής με οθόνη αφής

11,6

Φορητός Υπολογιστής/ Υπολογιστής με οθόνη αφής

30,1

29,5

21,2

… Μη διαθέσιμα στοιχεία

       

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 3

       

Αγορές/Παραγγελίες Μέσω Διαδικτύου

2015

2016

2017

2018

% Ατόμων που αγόρασαν/παράγγειλαν προϊόντα ή υπηρεσίες (1ο τρίμηνο του έτους)

18,7

22,1

24,4

23,3

Κυριότερα Προϊόντα και Υπηρεσίες (% επί των ατόμων που αγόρασαν/παράγγειλανπροϊόντα ή υπηρεσίες κατά την περίοδο Απριλίου του προηγούμενου έτους – Μαρτίου έτους αναφοράς)

Είδη ένδυσης, αθλητικά είδη

60,0

52,6

54,4

56,3

Άλλες διευθετήσεις για ταξίδια

45,5

49,8

48,1

51,3

Διαμονή για διακοπές

36,9

40,9

38,1

46,7

Εισιτήρια για εκδηλώσεις

9,8

9,4

12,0

16,5

Είδη νοικοκυριού

10,6

11,7

14,4

11,0

Βιβλία, περιοδικά, εφημερίδες (συμπ. ηλεκτρ. βιβλία)

14,7

13,8

8,7

9,6

Εξοπλισμό Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

21,3

17,3

14,7

9,5

 Xώρα προέλευσης πωλητών

  Πωλητές από χώρες της Ε.Ε.

87,3

81,5

82,4

82,9

  Πωλητές από τον υπόλοιπο κόσμο

34,5

42,5

39,4

35,8

  Πωλητές από την Κύπρο

25,6

31,7

27,3

34,6

Ποσά που ξόδεψαν ανά κατηγορία

       

  €100 έως και λιγότερο από €500

41,4

38,6

38,3

41,1

€50 έως και λιγότερο από €100

20,7

22,8

23,0

24,3

Λιγότερο από €50

23,6

21,0

27,0

18,2

 

 

 

 

 

Μεθοδολογικές πληροφορίες

Σκοπός

Σκοπός της έρευνας είναι η συλλογή στοιχείων για την πρόσβαση των νοικοκυριών σε επιλεγμένες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, τη χρήση του Διαδικτύου, την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, το Ηλεκτρονικό Εμπόριο μέσω Διαδικτύου, την Ασφάλεια, Εμπιστοσύνη και Απόρρητο, τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην εργασία και τις Ηλεκτρονικές Δεξιότητες.

Κάλυψη

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά την περίοδο Απριλίου -  Ιουλίου  2018 και κάλυψε 1.902 νοικοκυριά και 3.957 άτομα μεταξύ ηλικιών 16 – 74 χρονών.

Η έρευνα καλύπτει όλες της ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Δειγματοληψία

Το πλαίσιο δειγματοληψίας που χρησιμοποιήθηκε για την επιλογή του δείγματος ήταν η Απογραφή Πληθυσμού 2011, με ημερομηνία αναφοράς την 1ηΟκτωβρίου 2011. Οι μονάδες που περιλαμβάνονται σε αυτό είναι νοικοκυριά. Επαρχίες, δήμοι, ενορίες, διευθύνσεις, αριθμός ατόμων, τηλέφωνα επίσης συμπεριλαμβάνονται για κάθε νοικοκυριό. Αυτό το δειγματοληπτικό πλαίσιο που πάρθηκε από την απογραφή του 2011 επικαιροποιήθηκε το Σεπτέμβριο του 2014, με τους  τοπικούς καταναλωτές ρεύματος που συνδέθηκαν μετά την απογραφή, το οποίο αποκτήσαμε από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Το Σεπτέμβριο του 2016, προστέθηκαν στο δειγματοληπτικό πλαίσιο του 2014 οι τοπικούς καταναλωτές ρεύματος που συνδέθηκαν την περίοδο Σεπτέμβριο 2014 με Σεπτέμβριο 2016, από στοιχεία που επίσης πήραμε από την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου. Υπάρχει μια προς μια αντιστοιχία μεταξύ των τοπικών καταναλωτών ρεύματος και του στατιστικού ορισμού των νοικοκυριών. Το πλαίσιο δειγματοληψίας  στρωματοποιήθηκε σε αστικά και αγροτικά στρώματα κατά επαρχίες.

Η επιλογή στις αστικές περιοχές έγινε με τη χρήση απλού συστηματικού τυχαίου δείγματος(ένα στάδιο δείγματος).

Η επιλογή στις αγροτικές περιοχές διεξήχθη σε δύο στάδια: τα χωριά κάθε επαρχίας θεωρήθηκαν ως Αρχικές Μονάδες Δειγματοληψίας και τα νοικοκυριά ως Τελικές Μονάδες Δειγματοληψίας. Γειτονικά χωριά με μικρό αριθμό νοικοκυριών ενώθηκαν με σκοπό να δημιουργήσουν συμπλέγματα με τον ελάχιστο αριθμό νοικοκυριών που απαιτούνται.  Το δείγμα των χωριών επιλέγηκε τυχαία με Πιθανότητα Ανάλογη του Μεγέθους (Probability proportional to size, p.p.s.). Ορισμένα χωριά είναι μεγάλα και επομένως η πιθανότητα επιλογής τους είναι ίση με 1.  Ακολούθως, έγινε απλή τυχαία δειγματοληψία νοικοκυριών από κάθε χωριό.

Όλα τα άτομα, ηλικίας 16-74, των ερωτηθέντων νοικοκυριών συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα.

Συλλογή δεδομένων

Η συλλογή των δεδομένων έγινε με προσωπική συνέντευξη με όλα τα άτομα του νοικοκυριού ηλικίας 16-74 χρονών. Σε περίπτωση απουσίας ενός ατόμου, κάποιο άλλο μέλος του νοικοκυριού που γνώριζε απάντησε το ερωτηματολόγιο.

Περίοδος αναφοράς

Τα στοιχεία αφορούν το πρώτο τρίμηνο του 2018, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά.

Ορισμοί

Ηλεκτρονικό εμπόριο: με τον όρο ηλεκτρονικό εμπόριο εννοούμε την αγορά αγαθών και υπηρεσιών από το Διαδίκτυο για προσωπική χρήση μέσω οποιασδήποτε συσκευής.  Οι αγορές αναφέρονται στην παραγγελία αγαθών ή υπηρεσιών για τις οποίες απαιτείται πληρωμή η οποία δεν χρειάζεται να είναι διαδικτυακή (online payment).   Εξαιρούνται οι παραγγελίες μέσω δακτυλογραφημένων e-mails, SMS ή MMS.                                                                                                                                                                       

Χρήση Διαδικτύου: με τον όρο χρήση διαδίκτυου εννοούμε τη δυνατότητα να συνδεθεί κάποιος στο διαδίκτυο μέσω οποιασδήποτε συσκευής: υπολογιστή γραφείου (desktop), φορητoύ υπολογιστή (laptop), netbook, υπολογιστή με οθόνη αφής (tablet), συμπεριλαμβανομένων κινητών τηλεφώνων και smart phones, κονσόλες παιχνιδιών, συσκευή ανάγνωσης ψηφιακών βιβλίων.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Αντρέας Χαραλάμπους: Τηλ:+35726804436, Ηλ. Ταχ.: ancharalambous@cystat.mof.gov.cy

Κωνσταντίνος Μηνάς : Τηλ:+35722602112, Ηλ. Ταχ.: cmina@cystat.mof.gov.cy

(ΑΧ)