Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

24-12-2018 19:49

Πρόταση Επιτροπής για το Ενιαίο Σύστημα Αξιολόγησης Μαθητή/Μαθήτριας

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού δίνει στη δημοσιότητα την Πρόταση της Επιτροπής για το Ενιαίο Σύστημα Αξιολόγησης Μαθητή/Μαθήτριας, όπως παραδόθηκε στους εμπλεκόμενους φορείς για να τύχει δημόσιας διαβούλευσης. 

(ΙΠ)