Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

27-12-2018 11:18

Απολογισμός από την Αρχή Αδειών πειθαρχικών διώξεων εναντίον επαγγελματιών οδηγών

H Αρχή Αδειών ενεργώντας ως Πειθαρχικό Συμβούλιο με βάση τις διατάξεις του περί της Επαγγελματικής Άδειας Οδηγού Νόμου του 2011 (Νόμος 80(Ι)/2011), τους μήνες Ιανουάριο 2018 μέχρι Δεκέμβριο 2018, επέβαλε για διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων, σε επαγγελματίες οδηγούς διάφορες ποινές συνολικού ποσού €3,675. 

Περαιτέρω, η Αρχή Αδειών επέβαλε σε τέσσερις επαγγελματίες οδηγούς πρόστιμα ύψους €200 γιατί, ενώ κλήθηκαν ενώπιον της, αυτοί παρέλειψαν να εμφανιστούν κατά την εξέταση της πειθαρχικής διαδικασίας.

 Κατάσταση Πειθαρχικών Ιανουαρίου 2018 – Δεκεμβρίου 2018

Α/Α

Αδίκημα

Αρ. Υποθέσων

Υποβληθείσα ποινή ανά υπόθεση

1

Μεταφορά επιβατών με ιδιωτικό όχημα επί πληρωμή

1

€100

1

€200

2

Μεταφορά επιβατών με όχημα «Ζ» επί πληρωμή

1

€200

3

Υπερχρέωση / εξαπάτηση επιβάτη αναφορικά με τα κόμιστρα του αστικού ταξί

1

€50

1

€100

 

4

 

Μεταφορά επιβατών με αστικό ταξί χωρίς τη χρήση ταξιμέτρου

1

€50

1

€75

8

€100

2

€150

1

€200

2

€300

 

5

 

 

Μεταφορά επιβατών με αστικό ταξί εκτός έδρας

2

€50

1

 €100

 

 

6

Οδήγηση αστικού ταξί με καλυμμένο ταξίμετρο, ώστε ο επιβάτης να μη μπορεί να βλέπει τα εναλλασσόμενα κόμιστρα

 

1

 

 

επίπληξη

 

1

 

€100

 

 7

 Απρεπή συμπεριφορά από επαγγελματία  οδηγό προς επόπτες του Τμήματος Οδικών Μεταφορών

1

 €100

 1

 €150

 

 8

 

Στάθμευση αστικού ταξί σε μη εγκεκριμένο χώρο στάθμευσης

1

επίπληξη

9

€50

1

€100

 9

 Μεταφορά περισσότερων επιβατών από οδηγό ταξί

1

€50

 

10

Οδήγηση αστικού ταξί χωρίς το ταξί να φέρει  τους προβλεπόμενους πίνακες κομίστρων

1

 

επίπληξη

 

11

 Οδήγηση αστικού ταξί χωρίς το ταξί να φέρει φωτεινό φάρο

1

€100

12

 Οδήγηση αγροτικού ταξί το οποίο έφερε φωτεινό φάρο αστικού ταξί

1

€50

13

Μεταφορά επιβατών με αγροτικό ταξί χωρίς γραπτή παραγγελία

1

€100

14

Οδήγηση αγροτικού ταξί χωρίς το ταξί να φέρει φωτεινό φάρο

1

€100

15

 Μεταφορά επιβατών με αγροτικό ταξί εκτός έδρας

1

επίπληξη

1

€100

16

Οδήγηση αστικού ταξί με χαλασμένο ταξίμετρο

1

Καμία ποινή

 

17

 

Οδήγηση αστικού ταξί χωρίς ο οδηγός να έχει αναρτημένη την ταυτότητα του επαγγελματία οδηγού

1

επίπληξη

 18

Παράλειψη οδηγού  να εμφανιστεί ενώπιον του Συμβουλίου της Αρχής Αδειών

4

€200

 

Σύνολο

 

 €4,475

(MΛ)