Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

28-12-2018 12:15

Απάντηση Τμήματος Αρχαιοτήτων σε δημοσιεύματα σχετικά με τον επαναπατρισμό 100 αρχαιοτήτων της Εποχής του Χαλκού

Αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα του ημερήσιου Τύπου και κυρίως των εφημερίδων «Πολίτης» στις 22 Δεκεμβρίου 2018, με τίτλο: «Το Walk of Truth επαναπατρίζει αρχαιότητες της Εποχής του Χαλκού» και «Ο Φιλελεύθερος» ημερομηνίας 23 Δεκεμβρίου 2018, με τίτλο: «Απονομή Δικαιοσύνης, ο επαναπατρισμός αρχαιοτήτων», το Τμήμα Αρχαιοτήτων παραθέτει τα ακόλουθα, ούτως ώστε να αποδοθεί η σωστή εικόνα των γεγονότων που αφορούν το όλο θέμα:

«Η συλλογή κυπριακών αντικειμένων του Άγγλου αρχιτέκτονα/καλλιτέχνη κ. David Johnson είναι γνωστή τόσο στο Τμήμα Αρχαιοτήτων όσο και στη Νομική Υπηρεσία και, σε αντίθεση με όσα παραθέτουν τα δημοσιεύματα, γνωστοποιείται ότι το Τμήμα Αρχαιοτήτων αποδέχθηκε την προσφορά της ‘πιθανής’ επιστροφής των κυπριακών αντικειμένων της συλλογής στο Κυπριακό Μουσείο, εάν, τελικά, ο ίδιος λάμβανε την απόφαση να τα δωρίσει.

Η επιστροφή, σύμφωνα με τον ίδιο, θα γινόταν μετά από τον θάνατο του ιδίου και της συζύγου του. Η τελική απόφασή του ωστόσο βασιζόταν σε όρους, οι οποίοι αφορούσαν την έγκριση του Τμήματος Αρχαιοτήτων για την αγορά αρχαιοτήτων από άγνωστες πηγές, τις οποίες δεν αποκάλυπτε, προβάλλοντας ως πρόθεσή του ότι αυτές θα επέστρεφαν μετά θάνατον στο Κυπριακό Μουσείο.  Στην τελευταία επικοινωνία μεταξύ του Τμήματος Αρχαιοτήτων και του κ. Johnson, ημερομηνίας 13 Δεκεμβρίου 2018, το Τμήμα Αρχαιοτήτων επιβεβαίωσε εκ νέου ότι, σε περίπτωση που όντως ο ίδιος το επιθυμούσε, το Τμήμα ευχαρίστως θα αποδεχόταν τη δωρεά.

Η πάταξη της παράνομης διακίνησης και της καταστολής του παράνομου εμπορίου της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου όσο και των άλλων λαών, αποτελεί πρωταρχικό στόχο της πολιτικής του Τμήματος Αρχαιοτήτων. Επομένως, δεν νοείται η εμπλοκή του αρμοδίου Τμήματος σε αυτού του είδους δοσοληψίες. Όπως έχει ήδη καταθέσει ο ίδιος ο κ. Johnson, σύμφωνα με τα εν λόγω δημοσιεύματα στον Τύπο, τα ξένα μουσεία δύσκολα αποδέχονται πλέον συλλογές αντικειμένων άλλων χωρών, έστω και εάν, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, αυτές έχουν αποκτηθεί ‘νόμιμα’. Δεν γνωρίζουμε το περιεχόμενο της συμφωνίας μεταξύ του κ. Johnson και του Ιδρύματος ‘Walk of Truth’, ωστόσο, ο επαναπατρισμός και ‘η επιλογή του σωστού χώρου’ για την έκθεσή τους, σε ένα έννομο Κράτος αφορά μόνο το αρμόδιο Τμήμα, δηλαδή το Τμήμα Αρχαιοτήτων.»

(ΜΛ)