Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

28-12-2018 13:15

Παροχή υπηρεσιών ΚΕΠΟ από το Ταχυδρομικό Γραφείο Κακοπετριάς

Το Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών, Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, πληροφορεί το κοινό ότι από τις 2 Ιανουαρίου, 2019 θα παρέχονται και υπηρεσίες Κέντρου Πολίτη (ΚΕ.ΠΟ.) από το Ταχυδρομικό Γραφείο Κακοπετριάς.

Το Ταχυδρομικό Γραφείο Κακοπετριάς, έχει μεταστεγασθεί πρόσφατα, και στεγάζεται πλέον σε νέο υποστατικό στην οδό Αρχιεπισκόπου Κυπριανού 20, 2800 Κακοπετριά, στο παλαιό κτήριο του Συμβουλίου Βελτιώσεως Κακοπετριάς.

Στο νέο Ταχυδρομικό Γραφείο έχουν εγκατασταθεί καινούργιες Ιδιωτικές Ταχυδρομικές Θυρίδες (Ι.Τ.Θ.) με τους ίδιους αριθμούς και τον ίδιο Ταχυδρομικό Κώδικα.

Οι ενοικιαστές των Ι.Τ.Θ. θα παραλαμβάνουν νέα κλειδιά και θα παραδίδουν τα παλιά στο νέο Ταχυδρομικό Γραφείο.

(ΑΧ)