Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

09-01-2019 12:57

Στατιστικές Εξωτερικού Εμπορίου για τον Οκτώβριο 2018

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει ότι έχει εκδώσει τη μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση: “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)”, για τον Οκτώβριο 2018.

Οι κυριότερες εξελίξεις στο εξωτερικό εμπόριο της Κύπρου ήταν:

(α)        Οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από τρίτες χώρες και από κράτη μέλη της ΕΕ) για την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2018 ήταν €7.310,7 εκ., σε σύγκριση με €6.454,9 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2017. Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε τρίτες χώρες και σε κράτη μέλη της ΕΕ) την περίοδο Ιανουαρίου- Οκτωβρίου 2018 ήταν €3.872,6 εκ., σε σύγκριση με €2.506,6 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2017. Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ήταν €3.438,1 εκ. την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2018, σε σύγκριση με €3.948,3 εκ. την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

(β)       Κατά τον μήνα Οκτώβριο 2018 οι συνολικές εισαγωγές αγαθών (συνολικές εισαγωγές από τρίτες χώρες και από κράτη μέλη της ΕΕ) ήταν €723,9 εκ., σε σύγκριση με €898,3 εκ. τον Οκτώβριο του 2017.

(γ)        Οι συνολικές εξαγωγές αγαθών (συνολικές εξαγωγές σε τρίτες χώρες και  σε κράτη μέλη της ΕΕ), περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Οκτώβριο του 2018 ήταν €335,3 εκ., σε σύγκριση με €181,8 εκ. τον Οκτώβριο του 2017. Οι συνολικές εξαγωγές εγχώρια παραγόμενων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Οκτώβριο του 2018 ήταν €122,4 εκ., σε σύγκριση με €97,1 εκ. τον Οκτώβριο του 2017, ενώ οι συνολικές εξαγωγές ξένων προϊόντων, περιλαμβανομένων των προμηθειών πλοίων και αεροπλάνων, τον Οκτώβριο του 2018 ήταν €212,9 εκ., σε σύγκριση με €84,7 εκ. τον Οκτώβριο του 2017. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων για τον Οκτώβριο του 2018 ήταν €115,9 εκ., σε σύγκριση με €90,9 εκ. τον Οκτώβριο του 2017. Οι συνολικές εγχώριες εξαγωγές γεωργικών προϊόντων τον Οκτώβριο του 2018 ήταν €4,5 εκ., σε σύγκριση με €3,9 εκ. τον Οκτώβριο του 2017.

Η μηνιαία ηλεκτρονική έκθεση “Στατιστικές Ενδοκοινοτικού Εμπορίου και Εμπορίου με Τρίτες Χώρες (Συνοπτικά Στοιχεία)” για τον μήνα Οκτώβριο 2018 διατίθεται δωρεάν στην Ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας, πεδίο “Εκδόσεις”.

(ΜΛ/ΣΧ)