Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

10-01-2019 12:14

Εγγραφές μηχανοκίνητων οχημάτων Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2018

Η Στατιστική Υπηρεσία ανακοινώνει την έκδοση της έκθεσης «Εγγραφές Μηχανοκίνητων Οχημάτων», που καλύπτει την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018.

Οι κυριότερες εξελίξεις που σημειώθηκαν στις εγγραφές οχημάτων κατά το 2018, σε σύγκριση με το 2017, ήταν:

(α) Ο συνολικός αριθμός των νεοεγγραφέντων οχημάτων σημείωσε αύξηση 13,3% κατά το 2018 και έφτασε στις 49.450, σε σύγκριση με 43.640 κατά το 2017.

(β) Οι εγγραφές επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν αυξήθηκαν κατά 12,8% στις 40.683, σε σύγκριση με 36.067 το 2017. Από το σύνολο των επιβατηγών αυτοκινήτων σαλούν, 13.126 ή 32,3% ήταν καινούρια και 27.557 ή 67,7% ήταν μεταχειρισμένα αυτοκίνητα.

(γ) Οι εγγραφές λεωφορείων αυξήθηκαν το 2018 σε 211, από 200 το 2017.

(δ) Οι εγγραφές των οχημάτων μεταφοράς φορτίου έφτασαν τις 5.275 το 2018, σε σύγκριση με 4.396 το 2017, σημείωσαν δηλαδή αύξηση 20,0%.

Τα ελαφρά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 21,1% και έφθασαν τα 4.525 το 2018, από 3.738 το 2017.

Τα βαριά φορτηγά αυξήθηκαν κατά 33,1% σε 543 το 2018, από 408 το προηγούμενο έτος.

Οι ελκυστήρες δρόμου (ρυμουλκά) μειώθηκαν κατά 17,2% σε 207 το 2018, από 250 το 2017.

(ε ) Οι εγγραφές μοτοποδηλάτων < 50κε αυξήθηκαν κατά 20,9% και έφτασαν τις 307 την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2018, σε σύγκριση με 254 την αντίστοιχη περίοδο του 2017.

(στ) Οι εγγραφές μοτοσικλετών > 50κε αυξήθηκαν κατά 4,4% και έφτασαν τις 2.542 το 2018, σε σύγκριση με 2.435  το 2017.

(ζ) Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτέλεσαν τους κυριότερους προμηθευτές οχημάτων στην Κύπρο κατά το 2018. Το μερίδιο της ΕΕ στις συνολικές εγγραφές ανήλθε στο 56,6%, ενώ της Ιαπωνίας στο 29,3%.

Η έκθεση διατίθεται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Στατιστικής Υπηρεσίας (http://www.cystat.gov.cy) στο μέρος Εκδόσεις. Αντίτυπα της έκδοσης θα διατίθενται εντός των προσεχών ημερών προς πώληση από το Κυβερνητικό Τυπογραφείο στη Λευκωσία στην τιμή των €10,00 το αντίτυπο.

 (ΜΓ)