Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

10-01-2019 13:20

Ανανέωση των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων για το 2019

Το Τμήμα Οδικών Μεταφορών πληροφορεί το κοινό ότι οι άδειες κυκλοφορίας ανανεώνονται από την Δευτέρα 7.1.2019:

(α)    στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση http://rtd.mcw.gov.cy

(β)    σε εμπορικές τράπεζες,

(γ)     στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη (ΚΕΠ),

(δ)    στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (ΚΕ.ΠΟ.),

(ε)     στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών (Λευκωσία στα κεντρικά γραφεία).

Επιπρόσθετα το κοινό ενημερώνεται ότι δεν υπάρχει καμία διαφοροποίηση στα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας για το 2019, σε σύγκριση με αυτά που καταβάλλονταν το έτος 2018.

Η ανακοίνωση αυτή εκδίδεται επειδή έχει περιέλθει στη αντίληψη του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ότι κάποιοι ιδιοκτήτες οχημάτων που αποτείνονται στις εμπορικές τράπεζες, ή στα ΚΕΠ ή στα ΚΕΠΟ, ή στα Επαρχιακά Γραφεία του Τμήματος Οδικών Μεταφορών ζητούν επίμονα έκπτωση στα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων τους για το 2019 .

Διευκρινίζεται και τονίζεται ότι δεν υπάρχει καμία πρόνοια στη σχετική νομοθεσία για έκπτωση στα οφειλόμενα τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων για το 2019.

(ΜΛ)