Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

10-01-2019 17:09

Γραπτή δήλωση του Κυβερνητικού Εκπροσώπου κ. Πρόδρομου Προδρόμου για την ανεργία

Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιεύει σήμερα η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία και τα οποία αναφέρονται στον Νοέμβριο 2018, η ανεργία στη χώρα μας είχε περιοριστεί σε 9,2%. Στην ίδια σειρά στοιχείων που δημοσιεύει η Eurostat φαίνεται ότι η ανεργία στην Κύπρο, που ήταν 3,7% το 2008 και είχε εκτοξευτεί σε 15,9% το 2013, μέσα από την ανάκαμψη της οικονομίας τα τελευταία χρόνια έχει περιοριστεί σχεδόν στο μισό.

Συναφές είναι το ότι σε άλλη πρόσφατη ανακοίνωση αποτελεσμάτων της Eurostat η Κύπρος εμφανιζόταν ως η δεύτερη χώρα της ΕΕ με τη μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης.

Είναι προφανές ότι μετά τη βαθιά οικονομική κρίση, την οποία επιδείνωσαν άστοχες ή και αναποτελεσματικές πολιτικές, τα τελευταία 3-4 χρόνια η ιστορία της Κύπρου έχει αλλάξει. Από ιστορία ύφεσης και ανεργίας έχει μετατραπεί σε ιστορία ανάπτυξης και απασχόλησης.

Ενδεικτικά ας αναφέρουμε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας Κύπρου και τη χρονοσειρά εγγεγραμμένων ανέργων, ο αριθμός των ανέργων (εποχικά διορθωμένα στοιχεία) ήταν 23.929 άτομα τον Δεκέμβριο 2018, σε σύγκριση με 46.955 άτομα τον Απρίλιο 2013 και 50.050 στο απόγειο της ανεργίας, τον Μάρτιο 2014. Η πρόοδος που επιτελείται φαίνεται από μια σύγκριση που δείχνει ότι από το τέλος του 2016, πριν δύο χρόνια, η ανεργία μειώθηκε περίπου κατά 20% στο τέλος του 2018.

Εξάλλου, είναι πολύ καλά γνωστό ότι αυτή η συνεχής βελτίωση της απασχόλησης στη χώρα μας έχει ως συνέπεια και τη βελτίωση των όρων απασχόλησης και σταδιακά και αυτών των απολαβών των εργαζομένων.

Ταυτόχρονα, εκτιμήσεις που περιλαμβάνονται στο τελευταίο Οικονομικό Δελτίο της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου δείχνουν ότι η ανεργία στη διάρκεια του 2018 έχει μειωθεί σε επίπεδο πέριξ του 7%. Ενώ ανάλογα είναι τα ευρήματα και της Έρευνας Εργατικού Δυναμικού της Στατιστικής Υπηρεσίας για το τρίτο τρίμηνο του 2018.

_______________

ΡΜ/ΣΧ