Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

10-01-2019 17:52

Τάξεις υποδοχής των μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία

Στο πλαίσιο της πολιτικής που εφαρμόζει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για την ένταξη παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στο εκπαιδευτικό σύστημα, έχει προχωρήσει στη σύναψη συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για διεξαγωγή μελέτης καθώς και παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών (peer counselling) από ευρωπαίους εμπειρογνώμονες. Συγκεκριμένα, το Υπουργείο, υπό τον συντονισμό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, θα συνεργαστεί με αξιωματούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι οποίοι θα προχωρήσουν, μέσω ομάδας ευρωπαίων εμπειρογνωμόνων, σε μελέτη των υφιστάμενων πολιτικών καθώς και εισηγήσεις πολιτικής, ειδικά για τη φάση υποδοχής των μαθητών με μεταναστευτική βιογραφία, σε όλο το φάσμα του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Η συνεργασία αυτή, η οποία αρχίζει άμεσα και αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, είναι ιδιαίτερα σημαντική στην προσπάθεια που ήδη καταβάλλεται από το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού στο θέμα της ομαλής υποδοχής και ένταξης των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.

(ΙΠ)