Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

10-01-2019 20:32

Χαιρετισμός Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην παρουσίαση τόμου γνωματεύσεων του πρώην Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας Κρίτωνα Τορναρίτη

Είναι πραγματικά με ιδιαίτερη τιμή που αποδέχθηκα την πρόσκληση να χαιρετίσω την παρουσίαση ενός νομικού έργου μεγίστης αξίας για τα νομικά δρώμενα από εγκαθιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, όπως είναι ο τόμος με σειρά από γνωματεύσεις του πρώην Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής Δημοκρατίας Κρίτωνα Τορναρίτη.

Δεδομένων των στενών ορίων της κυπριακής νομικής βιβλιογραφίας, τα οποία προσδιορίζονται αφενός από το περιορισμένο αναγνωστικό κοινό στο οποίο απευθύνονται και αφετέρου από τη μέχρι πρότινος απουσία νομικών σχολών στον τόπο μας, αναντίλεκτα η όποια έκδοση ενός βιβλίου νομικού περιεχομένου συνιστά από μόνη της σημαντικό γεγονός.

Ιδιαιτέρως, όμως, όταν πρόκειται για έκδοση, η οποία αποτυπώνει στις σελίδες της, τα εύγλωττα δείγματα των γνωματεύσεων μίας πολύπλευρης νομικής προσωπικότητας, όπως είναι αυτή του Κρίτωνα Τορναρίτη.

Διακονώντας στο ακέραιο τη νομική επιστήμη και υπηρετώντας πιστά τόσο τη θεωρία όσο και την πράξη του δικαίου, ο αείμνηστος Κρίτωνας Τορναρίτης, όντας νομικός με βαθύτατη γνώση, όχι μόνο συγκεκριμένων πτυχών της Νομικής Επιστήμης, αλλά με εμβριθή και επισταμένη επιστημονική γνώση επί του συνόλου του δικαίου, συνέδεσε στενά το όνομά του με το Κυπριακό Δίκαιο καθορίζοντας τη διαμόρφωση, την ανάπτυξη και την ιστορική του εξέλιξη.

Γεγονός, το οποίο επιβεβαιώνεται μέσα από τη διαρκή του προσπάθεια αναφορικά με τον εμπλουτισμό, την αναδιοργάνωση και την προσαρμογή του νομικού συστήματος του τόπου μας στις διαρκώς εξελισσόμενες τάσεις της Νομικής Επιστήμης, όσο και από το πλούσιο σε εύρος και μοναδικό σε ποιότητα συγγραφικό έργο που κληροδότησε.

Έργο, το οποίο αριθμεί υπερδιακόσιες επιστημονικές νομικές εργασίες υπό μορφή συγγραμμάτων, άρθρων ή γνωματεύσεων, που άφησαν έντονο το αποτύπωμά τους στην κυπριακή νομική επιστήμη.

Κληθείς να υπηρετήσει τον τόπο σε καιρούς μεστούς προκλήσεων και ιδιαίτερα δύσκολους, η συμμετοχή του στην κατάρτιση του Συντάγματος,  αλλά και η συμβολή του ως του πρώτου και μακροβιότερου Γενικού Εισαγγελέα της Κυπριακής  Δημοκρατίας και, υπό την ιδιότητα αυτή, ως νομικού συμβούλου του εκάστοτε Προέδρου, αναγνωρίζεται μείζονος σημασίας στη σύσταση και τη διατήρηση της οντότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Θα ήταν βεβαίως ατόπημα να μην υπογραμμίσω ότι, ο Κρίτωνας Τορναρίτης, εμφορούμενος από γνήσια αγάπη για την πρόοδο της πατρίδας και της κοινωνίας, δεν περιορίστηκε μόνο στη νομική του δραστηριότητα, αλλά παράλληλα μετείχε ενεργά σε ποικίλες πρωτοβουλίες οι οποίες συνέβαλαν στην προαγωγή της κοινωνικής και πνευματικής πορείας της χώρας μας.

Στο πλαίσιο αυτό, το παρόν πόνημα καθιστά κοινωνό ενός σημαντικού αριθμού γνωματεύσεων του Κρίτωνα Τορναρίτη κάθε νομικό, κάθε μελετητή του δικαίου, αλλά και κάθε ενεργού πολίτη που αναζητεί απαντήσεις σε διαχρονικά ζητήματα νομικής φύσεως.

Η σημασία του παρόντος τόμου στην κυπριακή νομική βιβλιογραφία εκτιμάται ακόμη περισσότερο και αναδεικνύεται επαυξημένης σημασίας λαμβάνοντας υπόψη δύο σημαντικούς παράγοντες:

(α)         Την πάροδο του χρόνου, η οποία επιβεβαιώνει ότι το έργο του Κρίτωνα Τορναρίτη αποτελεί το θεμέλιο της κατανόησης του Κυπριακού Δικαίου παραμένοντας, ακόμη και χρόνια μετά τον θάνατό του, πολύτιμο εργαλείο με διαχρονικά επίκαιρη χρησιμότητα όσον αφορά την επίλυση σύνθετων νομικών ζητημάτων,

(β)         Καλύπτει το ευρύτερο κενό μη  συλλογικής έντυπης ή ηλεκτρονικής έκδοσης του έργου του.

Τόσο το μέρος των γνωματεύσεων που περιλαμβάνονται στον εν λόγω τόμο όσο και το σύνολο του συγγραφικού του έργου επί νομικών θεμάτων αποτελούν σαφές δείγμα, αλλά και υπόδειγμα της επιστημονικής γνώσης και της εμβρίθειας με την οποία ενέκυπτε κάθε φορά στο υπό εξέταση θέμα.

Χαρακτηριστικά, τα οποία πρέπει να διακρίνουν, να εμπνέουν  και να καθοδηγούν τον κάθε νομικό προς την ορθή επιτέλεση των καθηκόντων και της υψηλής αποστολής του με την οποία συνδέεται ο τομέας του δικαίου τον οποίο υπηρετούν.

Δράττομαι της ευκαιρίας για να συγχαρώ θερμά τους επιμελητές της έκδοσης  κ.κ. Κωνσταντίνο Κόμπο και Αριστοτέλη Κωνσταντινίδη. Οι δύο διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, εργαζόμενοι με υπομονή και επιμονή στη βάση μίας πρόδηλα επίπονης μελέτης και εστιάζοντας στον εντοπισμό και την ανάδειξη άγνωστων πτυχών του ογκώδους έργου του Κρίτωνα Τορναρίτη, διασώζουν και καθιστούν με το παρόν πόνημα κτήμα και προσβάσιμο ένα σημαντικό μέρος της μακροχρόνιας και μαχόμενης υπηρεσίας του Κρίτωνα Τορναρίτη στη νομική επιστήμη και στην κυπριακή κοινωνία.

Αναμφίβολα, η πρωτοβουλία αυτή των κ.κ. Κόμπου και Κωνσταντινίδη, πέραν της επιστημονικής της αξίας, επιβεβαιώνει με τον πιο απτό τρόπο τη δέσμευση και την προσήλωση των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας όσον αφορά την εκτέλεση της αποστολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Και είναι η ώρα να απονείμουμε τα εύσημα τόσο στη Νομική όσο γενικότερα στην πανεπιστημιακή κοινότητα του Πανεπιστημίου για το έργο που επιτελούν συμβάλλοντας έτσι στην παραπέρα επιμόρφωση όχι μόνο όσων ασχολούνται με τη νομική επιστήμη, αλλά και ευρύτερα των επιστημόνων του τόπου μας.

Καταλήγοντας, επιτρέψτε μου να συγχαρώ για ακόμη μία φορά θερμά τους κ.κ. Κόμπο και Κωνσταντινίδη, τόσο για την άρτια από πάσης απόψεως έκδοση που παραδίδουν όσο και για το ευρύτερο ακαδημαϊκό τους έργο.

Ευρισκόμενος σε θέση να γνωρίζω τις ικανότητες και το πάθος που διακρίνει και τους δύο για τη νομική επιστήμη, είμαι πεπεισμένος ότι η παρούσα έκδοση αποτελεί απλώς την απαρχή για την ανάδειξη του έργου και άλλων σημαντικών προσωπικοτήτων που σημάδεψαν διαχρονικά με το έργο και την προσφορά τους τα νομικά δρώμενα του τόπου μας.

Σαν επίλογο δεν θα μπορούσα παρά να μνημονεύσω πως χωρίς τον αείμνηστο  Κρίτωνα Τορναρίτη και το επιστημονικό κληροδότημά του δεν θα ήταν σε θέση να έχουν οι μελετητές του δικαίου, αλλά και όλοι εμείς, τη δυνατότητα να αντιληφθούμε, εναργέστερα, τα προβλήματα που η Κυπριακή Δημοκρατία και ο κυπριακός λαός αντιμετώπισαν σαν αποτέλεσμα ενός δοτού καθεστώτος και ενός συντάγματος που κατά κύριο λόγο στόχο είχε την ικανοποίηση των συμφερόντων όλων των εμπλεκομένων δυνάμεων πλην του κυπριακού λαού.

_____________

ΡΜ/ΣΧ