Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-01-2019 12:55

Ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού για την προγραμματισμένη σημερινή συνάντηση με τη ΜΕΠΕΥ

Συνεχίζεται και σήμερα ο διάλογος στη Μικτή Επιτροπή Προσωπικού Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (ΜΕΠΕΥ), στην οποία μετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στην παιδεία φορείς.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) δηλώνει την αποφασιστικότητα και τη βούλησή του για ένα εποικοδομητικό διάλογο. Στο πλαίσιο αυτό, έχει ήδη καταθέσει έγκαιρα όλα τα σχετικά έγγραφα με συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες απόψεις και εισηγήσεις.

Σήμερα προσέρχεται και πάλι στον διάλογο, τηρώντας όλες τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει στην τελευταία συνάντηση της ΜΕΠΕΥ που πραγματοποιήθηκε στις 28 Δεκεμβρίου 2018.

Τονίζεται ότι επιθυμία του ΥΠΠ παραμένει η επιτυχής κατάληξη του διαλόγου μέχρι το τέλος Ιανουαρίου.

(ΙΠ)