Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-01-2019 13:17

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας για καταδίκη εταιρείας, για παράβαση των περί Βιομηχανικών Εκπομπών Νόμων του 2013 και 2016

 

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς του, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προώθησε την ποινική δίωξη εταιρείας που παρέβηκε τις διατάξεις των περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων του 2013 και 2016 (Ν. 184(Ι)/2013, Ν. 131(Ι)/2016).

Ως αποτέλεσμα της δίωξης αυτής, το Επαρχιακό Δικαστήριο Λάρνακας καταδίκασε μέσα στο 2018 την εταιρεία «A.F. ATHIENOU FARMERS GAS LTD.» σε συνολικό πρόστιμο €800, για λειτουργία εγκατάστασης κατά παράβαση των περί Βιομηχανικών Εκπομπών (Ολοκληρωμένη Πρόληψη και Έλεγχος της Ρύπανσης) Νόμων του 2013 και 2016 (Ν. 184(Ι)/2013, Ν. 131(Ι)/2016), για την εγκατάσταση επεξεργασίας αποβλήτων στην Αθηένου.

Συγκεκριμένα, στις 22.6.2017 η εν λόγω εταιρεία λειτουργούσε εγκατάσταση χωρίς να διαθέτει όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις (σταθερή εξέδρα με ελεύθερη και ασφαλή πρόσβαση) στο φουγάρο εκπομπής της Μηχανής Εσωτερικής Καύσης, που απαιτούνται για τη διεξαγωγή μετρήσεων και τη λήψη δειγμάτων από τα αέρια απόβλητα που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα.

 (ΜΛ)