Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-01-2019 13:19

Εργατικό Δυναμικό Κυβέρνησης κατά κατηγορία Υπηρεσίας: Δεκέμβριος 2018

Εργατικό Δυναμικό Κυβέρνησης: 51.846

Το εργατικό δυναμικό της Κυβέρνησης τον Δεκέμβριο του 2018 αυξήθηκε κατά 1.107 άτομα (2,2%) σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2017 και έφτασε τα 51.846 άτομα. Στο μόνιμο προσωπικό παρατηρείται μείωση κατά 780 άτομα (-2,2%). Στο έκτακτο προσωπικό παρατηρείται αύξηση (12,6%) φθάνοντας τις 16.867 σε σχέση με τις 14.980 άτομα τον Δεκέμβριο του 2017.

 

Σε όλες τις κατηγορίες προσωπικού, εκτός της Δημόσιας Υπηρεσίας, υπάρχει αύξηση σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2017 με τη μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση να παρατηρείται στο Ωρομίσθιο Προσωπικό (11,1%) και πιο συγκεκριμένα στο έκτακτο προσωπικό με ποσοστό 121,9% (992 άτομα).

Σε σχέση με τον Νοέμβριο του 2018 παρατηρείται αύξηση 0,6% στο προσωπικό της Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (87 άτομα) και μείωση στο προσωπικό της Δημόσιας Υπηρεσίας -0,1% (-9 άτομα), των Δυνάμεων Ασφαλείας -0,2% (-24 άτομα) και στο Ωρομίσθιο Προσωπικό -0,6% (-53 άτομα).

Πίνακας

 

 

 

 

 

 

 

 

Αριθμός

% Μεταβολή

Κατηγορία Προσωπικού

 

Δεκ. 2017

Νοεμ. 2018

Δεκ. 2018

Δεκ.   2018/17

Δεκ.2018/

Νοεμ. 2018

Δημόσια Υπηρεσία

Σύνολο

17.181

17.149

17.140

-0,2

-0,1

Μόνιμοι

11.598

11.278

11.254

-3,0

-0,2

Έκτακτοι

5.583

5.871

5.886

5,4

0,3

Εκπαιδευτική Υπηρεσία

Σύνολο

13.368

13.514

13.601

1,7

0,6

Μόνιμοι

10.071

9.898

9.907

-1,6

0,1

Έκτακτοι

3.297

3.616

3.694

12,0

2,2

Δυνάμεις Ασφαλείας

Σύνολο

12.544

12.631

12.607

0,5

-0,2

Μόνιμοι

7.258

7.132

7.126

-1,8

-0,1

Έκτακτοι

5.286

5.499

5.481

3,7

-0,3

Ωρομίσθιο Προσωπικό

Σύνολο

7.646

8.551

8.498

11,1

-0,6

Μόνιμοι

6.832

6.682

6.692

-2,0

0,1

Έκτακτοι

814

1.869

1.806

121,9

-3,4

Σύνολο

Σύνολο

50.739

51.845

51.846

2,2

0,0

 

Μόνιμοι

35.759

34.990

34.979

-2,2

0,0

 

Έκτακτοι

14.980

16.855

16.867

12,6

0,1

Μεθοδολογικές πληροφορίες

Κάλυψη στοιχείων

Στην Κυβέρνηση περιλαμβάνονται η Δημόσια Υπηρεσία, η Εκπαιδευτική Υπηρεσία, οι Δυνάμεις Ασφαλείας και οι Ωρομίσθιοι Κυβερνητικοί Εργάτες. Στη Δημόσια Υπηρεσία περιλαμβάνονται οι μόνιμοι και έκτακτοι υπάλληλοι των Υπουργείων, Τμημάτων και Υπηρεσιών. Στην Εκπαιδευτική Υπηρεσία περιλαμβάνεται το μόνιμο και έκτακτο εκπαιδευτικό προσωπικό που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες καθώς και το προσωπικό του Κέντρου Παραγωγικότητας και του Ανώτερου Ξενοδοχειακού Ινστιτούτου. Στις Δυνάμεις Ασφαλείας περιλαμβάνονται η Αστυνομία, η Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Εθνική Φρουρά.

Στα στοιχεία δεν περιλαμβάνονται τα μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων (Βουλευτές και Εκπρόσωποι Θρησκευτικών Ομάδων).

Πηγή στοιχείων

Πηγή των στοιχείων που αφορούν την Κυβέρνηση είναι το Γενικό Λογιστήριο και αφορά στα άτομα που πληρώθηκαν το συγκεκριμένο μήνα ανεξαρτήτως της περιόδου και της διάρκειας που απασχολήθηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες:

Ιστότοπος Στατιστικής Υπηρεσίας, υπόθεμα Απασχόληση

Επικοινωνία

Χαρούλα Χαραλάμπους: Τηλ:+357-22602123, Ηλ. Ταχ.: ccharalambous@cystat.mof.gov.cy

(ΑΧ)