Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-01-2019 16:58

Πραγματοποιήθηκε συνάντηση του Υπουργού Δικαιοσύνης με αριθμό μελών της Πυροσβεστικής για το θέμα της αυτονόμησης της Υπηρεσίας

Αυτό που για χρόνια ζητούσε η Πολιτεία, να υπάρξει δηλαδή αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, υπάρχει σε νομοθετικό πλαίσιο που στηρίζεται από όλη την ηγεσία και από τα μέλη, επεσήμανε ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως κ. Ιωνάς Νικολάου, στο πλαίσιο σύσκεψης που πραγματοποίησε, σήμερα, με μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για να συζητηθεί το θέμα της αυτονόμησης.

Στη σύσκεψη τέθηκε, μεταξύ άλλων, θέμα που αφορά την παραχώρηση επιδόματος καθήκοντος, για το οποίο επεξηγήθηκε ότι υπάρχει η γενική πρόνοια στη νομοθεσία για το επίδομα, το οποίο θα συζητηθεί σε μεταγενέστερο στάδιο. Τέθηκαν, επίσης, ζητήματα που σχετίζονται με τα κριτήρια και τη διαδικασία πρόσληψης και προαγωγής στην Υπηρεσία, ειδικότερα θέματα που σχετίζονται με τη συγκρότηση του Συμβουλίου Κρίσεως, τη σύνταξη των ετήσιων εκθέσεων αξιολόγησης, τη βαρύτητα των ακαδημαϊκών προσόντων και της προφορικής συνέντευξης – στοιχεία που, όπως εξηγήθηκε, παραμένουν ως έχουν και θα συζητηθούν στα πλαίσια των μελετών που αναμένεται να υποβληθούν για σκοπούς αναδιοργάνωσης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της Αστυνομίας.

Τέθηκε, επίσης, το θέμα της αστικής ευθύνης των μελών της Υπηρεσίας και επεξηγήθηκε ότι με τον συγκεκριμένο Κανονισμό ρυθμίζεται με πιο σαφή και περιοριστικό τρόπο η τυχόν αστική ευθύνη των μελών, σε αντίθεση με τη γενικότερη αστική ευθύνη που ρυθμίζεται στο Σύνταγμα, λαμβανομένου υπόψη του βαθμού της επικινδυνότητας των καθηκόντων τους.

Σε δηλώσεις του, στη συνέχεια ο κ. Νικολάου ανέφερε ότι υπήρξε ένας εποικοδομητικός διάλογος, υπογραμμίζοντας ότι ήταν μια μεγάλη ευκαιρία να έχει ένα διάλογο με 200 και πλέον μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. «Το 40% της Υπηρεσίας βρισκόταν σήμερα μαζί μας για να συζητήσει θέματα που αφορούν την αυτονόμηση και μιλήσαμε για πολλά ζητήματα, ακόμα και για ζητήματα που δεν αφορούσαν απόλυτα τα νομοσχέδια για την αυτονόμηση», συμπλήρωσε, υπογραμμίζοντας ότι ακούστηκαν πολύ ενδιαφέρουσες εισηγήσεις από κάποια μέλη.

Ερωτηθείς εάν ζητήθηκαν θέματα που έχουν να κάνουν με τα ωφελήματα, ο κ. Υπουργός είπε ότι έγινε αναφορά αλλά δεν σχετίζονται τα θέματα αυτά με τα νομοσχέδια. Και πρόσθεσε: «Θέματα που σχετίζονται με ωφελήματα, με το όριο αφυπηρέτησης, με το ωράριο, με την έλλειψη προσωπικού και με τη μισθολογική αναβάθμιση είναι διαχρονικά και θα συνεχίσουν να συζητούνται και μετά την αυτονόμηση».

Περαιτέρω, ο κ. Υπουργός τόνισε ότι αυτό που για χρόνια ζητούσε η Πολιτεία, να υπάρξει δηλαδή αυτονόμηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, υπάρχει σε νομοθετικό πλαίσιο που στηρίζεται από όλη την ηγεσία και από τα μέλη – όπως φάνηκε σήμερα. «Ουσιαστικά τα ίδια τα μέλη θέλουν να αναλάβουν τα ίδια το θέμα της πυρόσβεσης κατά τέτοιο τρόπο ώστε να είναι πιο αποτελεσματική. Αυτό φάνηκε και μέσα από τις μελέτες που έχουν γίνει, όπως φάνηκαν και τα πλεονεκτήματα που θα υπάρχουν στη δυνατότητα ανταπόκρισης στις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της υπηρεσίας. Αυτές τις ευθύνες φαίνεται ότι τις υιοθετούν και τα ίδια τα μέλη», εξήγησε.

Κληθείς να αναφέρει που βρίσκεται το σχετικό νομοσχέδιο, ο κ. Νικολάου είπε ότι πρόκειται για ένα νομοσχέδιο με τέσσερις Κανονισμούς τα οποία θα κατατεθούν τις προσεχείς μέρες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι η συζήτησή τους θα ολοκληρωθεί πριν από το καλοκαίρι. Παράλληλα, διεξάγονται οι μελέτες για την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό της Αστυνομίας, οι οποίες περιλαμβάνουν και την Πυροσβεστική όπως είναι σήμερα, αλλά και όπως θα είναι σε μια αυτονομημένη μορφή, είπε. «Αυτονομώντας την Πυροσβεστική, θα μπορούν οι σύμβουλοι που έχουμε για σκοπούς εκσυγχρονισμού της Αστυνομίας, να συμβουλέψουν με ποιο τρόπο όλες αυτές οι εισηγήσεις που θα προκύψουν από τη μελέτη θα μπορούν να εφαρμοστούν σε μια αυτονομημένη Πυροσβεστική», εξήγησε.

Ερωτηθείς αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα που υπάρχει, ο κ. Νικολάου είπε: «Στόχος είναι η αυτονόμηση να επιτευχθεί πριν από την έναρξη της αντιπυρικής περιόδου. Θα πρέπει τα νομοσχέδια να γίνουν Νόμος μέχρι τότε, για να μην έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα ίδια ζητήματα που αφορούν τις δυνατότητες ανταπόκρισης της Πυροσβεστικής, και παράλληλα για να μπορούμε να υλοποιούμε όλα αυτά που θα προκύπτουν από τις μελέτες των εμπειρογνωμόνων».

------------------------------- 

ΕΚ/ΕΙ