Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-01-2019 20:23

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην τελετή εγκαινίων του Πολυχώρου «Αττικόν» στην Πάφο

Είναι πράγματι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που τελώ τα εγκαίνια ενός ακόμη σημαντικού έργου υποδομής στον Δήμο Πάφου, αυτού του Πολυχώρου «Αττικόν». Ένας πολυχώρος, ο οποίος ενισχύει τις κοινωνικές και πνευματικές δράσεις στην πόλη.

Το ιστορικό κινηματοθέατρο «Αττικόν», συνδεδεμένο διαχρονικά με τον εμβληματικό χώρο του παραδοσιακού κέντρου, απετέλεσε μέρος των έργων που δρομολογήθηκαν από τον Δήμο σε συνεργασία με την Κυβέρνηση για τη δημιουργία ζωντανών κυττάρων πολιτισμού στην πόλη, αξιοποιώντας πλήρως τις δυνατότητες που παρείχε η συγκυρία της ανάληψης του χρίσματος της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης από την Πάφο το 2017.

Και είναι πράγματι αξιοσημείωτο το γεγονός ότι δραττόμενοι της συγκυρίας αυτής, αξιοποιήθηκαν οι δημόσιοι χώροι δημιουργώντας ένα σύμπλεγμα το οποίο στεγάζει δράσεις πολιτισμού μετατρέποντας την Πάφο σε σύγχρονη ευρωπαϊκή πόλη.

Ενδεικτική της βούλησης των Τοπικών Αρχών να εκμεταλλευτούν την παρακαταθήκη που άφησε η πολιτιστική πρωτεύουσα, αποτελεί η προώθηση της σύστασης ενός ισχυρού, σύγχρονου και αποτελεσματικού Οργανισμού με αποστολή τον εμπλουτισμό και την αναβάθμιση της πνευματικής και καλλιτεχνικής κίνησης και δράσης της πόλης.

Προς τον σκοπό αυτό σημαντικά συμβάλλει το έργο που εγκαινιάζουμε σήμερα, το οποίο έπειτα από τη μεγάλη κλίμακα τροποποιήσεων επί των κτηρίων του κινηματοθεάτρου και τη σύνδεση του με τον γειτνιάζοντα Πολυχώρο Πολιτισμού «Παλιά Ηλεκτρική», έχει πλέον μετασχηματιστεί λειτουργικά και αισθητικά προσφέροντας ποικίλες δυνατότητες, ποιοτικής ψυχαγωγίας, επαγγελματικής δραστηριότητας και συνεδριακού τουρισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, γεφυρώνοντας τον πολιτισμό και την τέχνη με την επαγγελματική πρωτοβουλία και την κοινωνική δραστηριότητα, καθίσταται ορόσημο, εξυπηρετώντας παράλληλα και τον στόχο της μετατροπής της Πάφου σε προορισμό εξειδικευμένων ποιοτικών μορφών τουρισμού.

Η αποκατάσταση του κινηματοθεάτρου «Αττικόν», σε συνάρτηση με την ανάλογη ανάδειξη των υπόλοιπων ιστορικών κτηρίων, αλλά και την προώθηση άλλων σημαντικών έργων, έχουν διαμορφώσει την εικόνα της εν λόγω περιοχής αποκαλύπτοντας την αναβάθμιση και τη συνακόλουθη ποικιλόμορφη ανάπτυξη που σημείωσε γενικότερα η Πάφος τα τελευταία χρόνια.

Και δεν μπορεί παρά το γεγονός αυτό να μας ικανοποιεί ιδιαίτερα, αφού προς την κατεύθυνση αυτή της γενικότερης οικονομικής, πολιτιστικής και κοινωνικής αναζωογόνησης της Πάφου με τελικούς αποδέκτες τους ίδιους τους πολίτες της, η συμβολή της Κυβέρνησης υπήρξε εμπράκτως καθοριστική, είτε με τη διάθεση κεφαλαίων είτε με την προώθηση διαφόρων έργων που ήταν ώριμα για να τύχουν χρηματοδότησης από τα ταμεία της ΕΕ.

Συμβολή, η οποία επιβεβαιώνει την προτεραιότητα και την ιδιαίτερη σημασία που αποδίδουμε στην αναπτυξιακή πολιτική των τοπικών αρχών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής εκάστης επαρχίας.

Πιο συγκεκριμένα, ενστερνιζόμενοι το όραμα του Δήμου και γενικότερα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προωθήσαμε την υλοποίηση δέσμης έργων αναπτυξιακής και πολιτιστικής υφής στο κέντρο της Πάφου, συνολικής δαπάνης πέραν των 70 εκατομμυρίων ευρώ, ως προαπαιτούμενων για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων που έθεσαν οι Αρχές προς όφελος των κατοίκων της πόλης.

Στόχοι, οι οποίοι εστίασαν στην προαγωγή της συγκεκριμένης περιοχής σε αρτηρία εμπορικής, πολιτιστικής και επενδυτικής δραστηριότητας.

Πέραν τούτων, από το 2015 και εντεύθεν ολοκληρώθηκαν, είτε βρίσκονται σε εξέλιξη, έργα στην πόλη και επαρχία της Πάφου, το κόστος των οποίων ανέρχεται σε ποσόν πέραν των 250 εκατομμυρίων ευρώ.

Η υλοποίηση των έργων στον Δήμο Πάφου, έπειτα από την οικονομική κρίση, αποτελεί επίτευγμα υψίστης σημασίας όχι μόνο για τη συγκεκριμένη πόλη, αλλά και για τη χώρα μας ολόκληρη, καθιστώντας απολύτως σαφή τα θετικά αποτελέσματα που προκύπτουν από τη συνεργασία κεντρικής και τοπικής εξουσίας.

Συνεργασία, η οποία μέσα από τη χρηστή διοίκηση, τον προγραμματισμό και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων, λειτουργεί προς την επίτευξη του στόχου της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης.

Επιτρέψτε μου να συγχαρώ τον Δήμαρχο, τον αγαπητό φίλο Φαίδωνα Φαίδωνος, το σύνολο της Δημοτικής Αρχής, αλλά και όλους τους συντελεστές των έργων οι οποίοι συνεργαζόμενοι μεθοδικά συνέβαλαν στην έγκαιρη προσφοροδότηση, την ακριβή χρονοδιαγραμματικά εκτέλεση και αποπεράτωση των έργων αυτών.

Θα ήθελα να τονίσω ότι το παράδειγμα μετεξέλιξης της Πάφου σε μια σύγχρονη πόλη βιώσιμης αστικής ανάπτυξης και πολιτισμού στέλνει παράλληλα και ένα μήνυμα. Το μήνυμα ότι η Πολιτεία αναγνωρίζει και επιβραβεύει τις Τοπικές Αρχές, οι οποίες συγκροτημένα, με σωστή διαχείριση και χρηστή διοίκηση ωριμάζουν έργα κοινής ωφελείας, τα προσφοροδοτούν και τα εκτελούν εντός των χρονοδιαγραμμάτων που τίθενται και με βάση τον προϋπολογισμό τους. Και αυτό ήταν το επίτευγμα του Δήμου Πάφου.

Επεκτείνοντας αυτό το μήνυμα θέλω να καταστήσω απόλυτα σαφές ότι η Κυβέρνηση και εγώ προσωπικά δεν εμφορούμαστε από τοπικιστικές προτιμήσεις όσον αφορά την προώθηση έργων ανάπτυξης και υποδομής.

Οι Τοπικές Αρχές, οι οποίες έχουν τη βούληση και την ικανότητα να ωριμάσουν έργα που είναι πραγματικά αναγκαία για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών τους μπορούν να υπολογίζουν στη στήριξη αυτής της Κυβέρνησης και του ιδίου προσωπικά, στο πλαίσιο πάντοτε των οικονομικών δυνατοτήτων του κράτους.

Η αποψινή εκδήλωση προκαλεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον και για έναν άλλο λόγο. Είναι η διαπίστωση ότι ο Δήμος Πάφου, υπερβαίνοντας την παραδοσιακή αντίληψη που θέλει τις Τοπικές Αρχές να διαχειρίζονται αποκλειστικά τις καθημερινές υποθέσεις μιας πόλης, ανέπτυξε τα τελευταία χρόνια επαφές και σχέσεις με πόλεις της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής με ουσιαστικό περιεχόμενο και μακρόπνοη στρατηγική.

Απτό παράδειγμα των σχέσεων αυτών, είναι η υπό εξέλιξη στρατηγική συνεργασία με το κορυφαίο ακαδημαϊκό - ερευνητικό ίδρυμα IDC University της αδελφοποιημένης με την Πάφο πόλης Herzliya του Ισραήλ, με αντικείμενο τη δημιουργία στην Πάφο σπουδαίων προδιαγραφών Κέντρου εκπαίδευσης και επιμόρφωσης ατόμων με υψηλή ακαδημαϊκή κατάρτιση στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Είναι πραγματικά με ιδιαίτερη ικανοποίηση που άκουσα τον Δήμαρχο να αναπτύσσει το όραμα του για την πόλη της Πάφου που πέραν από τη νέα αναγεννημένη όψη που παρουσιάζει θέλει να είναι πρωτοπόρος και στους τομείς της καινοτομίας και της έρευνας. Θέλω να σας συγχαρώ και να σας διαβεβαιώσω ότι θα είμαστε και πάλι στο πλευρό σας εκεί και όπου ενδεχόμενα η στήριξη της Πολιτείας να είναι αναγκαία.

Χαιρετίζοντας τη συμμετοχή στην εκδήλωση του Καθηγητή Uriel Reichman με μια διάλεξη αυτόδηλου ενδιαφέροντος τόσο για την Πάφο όσο και για την Κύπρο γενικά, θέλω να επανατονίσω τη σημασία που η Κυβέρνηση και εγώ προσωπικά αποδίδουμε στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στη χώρα μας, καθώς επίσης στην καλλιέργεια επιστημονικής και ερευνητικής κουλτούρας.

Με γνώμονα αυτή τη στάση και φιλοσοφία, θα στηρίξουμε κάθε σοβαρή προσπάθεια που θα προάγει την ανάπτυξη διά της έρευνας και της καινοτομίας.

Είμαι βέβαιος, ότι το έργο που σήμερα εγκαινιάζουμε, φιλοξενώντας πολλαπλές δράσεις και ποικίλες δραστηριότητες, ως επιβεβαιώνει και η μέχρι τώρα αξιοποίηση των χώρων του και ως καταδεικνύεται και από τη θεματολογία της ομιλίας του κ. Uriel Reichman, αναμφίβολα θα αποτελέσει πρότυπο Κέντρο δημιουργικής αλληλεπίδρασης.

Θα ήθελα για ακόμη μία φορά να σας διαβεβαιώσω ότι, πρέπει να θεωρείτε δεδομένη τη στήριξη μας τόσο σε κάθε ανάλογη προσπάθεια που υπηρετεί την πολιτιστική και κοινωνική δραστηριότητα όσο και στους αναπτυξιακούς στόχους και επιδιώξεις που θέτουν οι τοπικές Αρχές του Δήμου Πάφου.

---------------------------

ΡΜ/ΕΙ